ravago veliki

Dopunjen pravilnik o autohtonim rasama

Dopunjen pravilnik o autohtonim rasama

Izmenjeni su uslovi koje treba ispuniti prilikom obnove registracije.

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  donelo je Pravilnik o dopuni pravilnika o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja. Ovaj Pravilnik objavljen je u  Službenom glasniku od 5. marta 2018. godine. Prema ovoj dopuni u članu 9 Pravilnika dodaje se stav 2 koji glasi "prilikom podnošenja zahteva za obnovu registracije ne podnosi se potvrda overena od strane odgajivačke organizacije o broju životinja prema rasi i kategoriji za koju se podnosi zahtev, ukoliko je zahtev za obnovu registracije podnet u roku od 30 dana od dana isteka perioda od sedam godina."

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera