ravago veliki

Klub 100P plus: Državne njive ne davati po pravu prečeg zakupa

Klub 100P plus: Državne njive ne davati po pravu prečeg zakupa

Raspodela budžeta mora biti pravednija i ravnomernija, a u sistemu subvencija trebalo bi favorizovati gazdinstva koja se bave isključivo poljoprivredom, poruke su sa Zimskog seminara farmera na Tari

-Pored malog učešća podsticaja za biljnu proizvodnju dodatni problem predstavlja poskupljenje, odnosno visoka cena dizel goriva. Predlog Kluba 100P plus je da se uspostavi sistem agro-dizela (primer plavog dizela u Republici Hrvatskoj) ili drugi sistem gde bi država omogućila mogućnost povoljnije nabavke dizel goriva kroz ukidanje akcize ili drugih državnih nameta na cenu dizel goriva, jedan je od predloga i stavova zauzetih na 14. Zimskom seminaru farmera u organizaciji Kluba 100P plus.  

Članovi Kluba smatraju da učešće direktnih plaćanja za stočarstvo dovodi do toga da je biljna proizvodnja u neravnopravnom položaju. Stav je da raspodela budžeta mora biti pravednija i ravnomernija, navodi se u saopštenju ovog urduženja uz ocenu da bi u sistemu subvencija trebalo favorizovati gazdinstva koja se bave isključivo poljoprivredom.

Jedan od stavova je i da podsticaji za osiguranje useva treba da budu bez ograničenja tj. da budu dostupni za svu prijavljenu površinu. Takođe, da se omogući da i kompenzacija, kao način plaćanja robe bude prihvatljiva u sistemu podsticaja.

Kao veliki problem kod izgradnje objekata članovi Kluba vide zakonske obaveze u domenu protivpožarne zaštite koji onemugućavaju dobijanje upotrebnih i građevinskih dozvola i poručuju da će to biti veliki problem i kod realizacije IPARD programa.

Na licitaciju svi ravnopravno

Na Zimskom seminaru farmera na Tari donesen je stav da državno zemljište ne treba izdavati po pravu prečeg zakupa, već bi trebalo omogućiti svima da idu ravnopravno na licitaciju.

Na taj način bi država imala znatno veći priliv sredstava po tom osnovu koje bi mogla da koristi za pomoć onim granama poljoprivrede koji su u težem položaju. Time bi se pomoć države ravnomernije raspodelila i među stočarima na celokupnoj teritoriji Republike Srbije pa i tamo gde nema državnog zemljišta za izdavanje, objašnjavaju članovi Kluba 100P plus.

-Zahtevamo da pravo učešća na licitaciji imaju samo gazdinstva koja su u sistemu PIO poljoprivrednika. Za zakup držvnog poljoprivrednog zemljišta dokazati da se gazdinstvo bavi isključivo poljoprivredom - prometom preko računa (izvod iz banke). Do momenta izmene zakona valjalo bi pojačati kontrolu zakupa zemljišta po pravu prečeg zakupa po osnovu stočarske proizvodnje i infrastrukture, da se preduprede i sankcionišu malverzacije – stavovi su ove organizacije.

Potrebno je, naglašavaju u Klubu 100P plus, omogućiti da vlasnik kojem je zemljište vraćeno u restituciji može da raskine ugovor sa zakupcima tog zemljišta.

Napominju da zbog obaveze plaćanja poreza na dobit od strane zakupodavca mnogi privatni zakupodavci ne žele da izdaju zemljište u zakup putem ugovora, te se ono ne može ni prijaviti u RPG. Poručuju i da bi trebalo osloboditi poljoprivredna gazdinstva čiji su nosioci stariji od 65 godina, poreza na prihod od izdavanja poljoprivrednog zemljišta.

Takođe, valjalo bi razmotriti i revidirati postavljene granice za ostvarivanje IPARD podsticaja u svim sektorima (primer: maksimalne površine u povrtarstvu 50 hektara, a u voćarstvu 100 hektara).

Ili pomoć Mađarske ili Srbije

- Za građane Srbije sa dvojnim državljanstvom uvesti obavezu da dostave potvrdu da podnosilac zahteva za podsticaje na nacionalnom nivou, nije za predmetnu investiciju koristio sredstva donacije „Prosperitatea“ iz fonda mađarske vlade ili drugih fondova – navodi se u stavovima Kluba.

Traži se i da se pod hitno stavi van snage odluka o izmenama i dopunama odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na uvoz kukuruza.

Klub 100P plus traži od nadležnih da ih uključe u izradu novog predloga zakona o poljoprivrednom zemljištu.

M. L. 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera