ravago veliki

Pad dolara prikrio loše izvozne rezultate

Pad dolara prikrio loše izvozne rezultate

VOJISLAV STANKOVIĆ: Rezultati poljoprivrede Srbije u spoljnotrgovinskoj razmeni u januaru 2018. godine

U bilansu razmene poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije s inostranstvom u januaru 2018. godine ostvarena je vrednost izvoza od 203,6 miliona USD, što predstavlja rast od 16,8% u odnosu na ostvarene  rezultate u januaru 2017. godine, sa učešćem u ukupnom robnom izvozu od 14,6%.

Istovremeno, vrednost uvoza u visini od 145,3  miliona USD je za 47,5% veća od ostvarenog u januaru 2017. godine, sa učešćem u ukupnom robnom uvozu od 8,1%. Suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u januaru 2018. godine, beleži značajan pad od 22,1% u odnosu na posmatrani period i iznosi 58,3 miliona USD, sa stopom pokrivenosti uvoza izvozom od  140,1%.

Posmatrano po odsecima SMTK, u izvozu dominiraju robne grupe: voće i povrće, sa ostvarenim izvozom u vrednosti od 63,6  miliona USD, i sa učešćem od 4,6% u ukupnom robnom izvozu i žita i proizvodi na bazi žita, u vrednosti od 31,2  miliona USD, sa učešćem od 2,2% u ukupnom robnom izvozu i ostvarenim suficitom od 24,7 miliona USD.

Po ostvarenoj vrednosti u uvozu najzastupljeniji su odseci: voće i povrće sa vrednošću uvoza od 28,9 miliona USD, sa učešćem u ukupnom uvozu od 1,6% i sa suficitom u razmeni od 34,8 miliona USD, kao i stočna hrana (osim žita) u vrednosti od 15,4miliona USD, sa učešćem u ukupnom uvozu od 0,9%.

Prema ostvarenoj dinamici rasta izvoza u januaru 2018. godine dominiraju odseci: žive životinje sa izvozom od 4,7 miliona USD i rastom od 34,8%, mleko i prerađevine od mleka sa nominalnim izvozom od 1,5 miliona USD i rastom od 48,7%. Na uvoznoj strani najveću dinamiku rasta imaju odseci: žive životinje sa uvozom u vrednosti od 2,7 miliona USD i rastom od 308,2%, stočna hrana sa ostvarenim uvozom od 15,4 miliona USD i ostvarenim rastom od 298,5%, mleko, mlečni proizvodi i jaja  sa uvozom od 4,8 miliona USD i rastom od 38,5%, duvan i prerađevine od duvana sa uvozom od 18,1 miliona USD i rastom od 324,6% i uljano semenje i plodovi sa uvozom od 14,7 miliona USD i rastom od 157,6%.

Najznačajniji proizvodi agrarnog porekla u izvozu tokom januara 2018. godine su: cigarete od duvana u vrednosti od 19,2 miliona USD,  malina smrznuta u vrednosti od 18,3  miliona USD, jabuke sveže u vrednosti od 13,9 miliona USD, kukuruz semenski u vrednosti od 7,4 miliona USD,  ostali prehrambeni proizvodi u vrednosti od 6,3 miliona USD i pšenica merkantilna u vrednosti od 5,6 miliona USD.  Detaljnije u priloženom grafikonu.

Na uvoznoj strani, među agrarnim proizvodima, dominiraju uljane pogače od soje u vrednosti od 9,9 miliona USD, ostali proizvodi za ishranu u vrednosti od 7 miliona  USD, seme suncokreta za setvu u vrednosti od 6,7 miliona USD, duvan ižiljeni u vrednosti od 6,1 miliona USD, soja u zrnu u vrednosti od 5,5 miliona USD, cigarete od duvana u vrednosti od 5 miliona USD, banane sveže u vrednosti od 4,6 miliona USD,  pomorandže sveže u vrednosti od 3,3 miliona USD, meso svinjsko u vrednosti od 3 miliona USD, seme šećerne repe za setvu u vrednosti od 3 miliona USD, cigarete od duvana u vrednosti od 2,9 miliona USD, mandarine i klementine u vrednosti od 2 miliona USD i prerađevine od duvana u vrednosti od 2 miliona USD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posmatrano po regionima Srbije, najveće učešće u izvozu poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije u 2017. godini  imao je region Vojvodine (31%), sledi Beogradski region (30%), region Šumadije i Zapadne Srbije (25%), region Južne i Istočne Srbije (14%).

Najveće učešće u uvozu Srbije imao je Beogradski region (42%), slede regioni Vojvodine (30%), region Šumadije i Zapadne Srbije (14%), region Južne i Istočne Srbije (14%).

Izvoz i uvoz po regionima dat je prema sedištu vlasnika robe u momentu prihvatanja carinske deklaracije. To znači da vlasnici robe, po carinskom zakonu, mogu biti proizvođači, korisnici, izvoznici ili uvoznici robe. Ovu činjenicu treba imati u vidu prilikom tumačenja podataka po regionima.

Prikazani rezultati o spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivrede i prehrambene industrije u januaru 2018. godine nisu referentni za ocenu i sagledavanje mogućnosti i dometa pomenuta dva važna sektora Srbije u razmeni sa inostranstvom u 2018. godini. Kako RZS u svojim mesečnim Saopštenjima daje rezultate spoljnotrgovinske razmene robne privrede Srbije po tekućem kursu, prikazanu dinamiku treba prihvatiti sa rezervama, jer je dominantnije rezultat apresijacije nacionalne valute u odnosu na USD nego što je rezultat povećanog obima izvoza i uvoza ili povećane konkurentnosti. U januari 2018. godine prema podacima NBS prosečan srednji kurs USD je iznosio 97,2 dinara, u odnosu na januar 2017. godine kada je izneo 116,2 dinara.     

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera