ravago veliki

I ženama na selu porodiljsko ali samo ako su plaćale PIO

I ženama na selu porodiljsko ali samo ako su plaćale PIO

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom od 1. jula 2018. godine novo pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta u trajanju od godinu dana

Država je, kako kaže, izašla u susret poljoprivrednicama tako što im je omogućila da od 1. jula ove godine po prvi put dobiju pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo, međutim, valja imati na umu da tu pomoć neće dobiti ako nisu uplaćivale doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje.

Koliko žena na selu će moći da ostvari to pravo ne zna se, ali mnoge sigurno nećemalo je u Srbiji vlasnica gazdinstava i malo je onih koje imaju PIO.

-U skladu sa novim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, čija primena će početi 1. jula 2018. godine, novo pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i  nege deteta u trajanju od godinu dana moći će da ostvare i majke koje su koje su u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bile nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i imaju status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana – rečeno je „Agrosmartu“ u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ukoliko je  detetu zbog zdravstvenog stanja, na osnovu mišljenja nadležne komisije PIO fonda, potrebna posebna nega moći će da ostvare i pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, najduže do pete godine života deteta, navode u ovom ministarstvu.

Podsećaju na to da pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i  nege deteta i posebne nege deteta moći će da ostvare i majke koje su u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bile poljoprivredni osiguranici.

Na pitanje na koliku mesečnu naknadu mogu da računaju poljoprivednice, u Ministarstvu objašnjavaju da će se kao osnov za utvrđivanje visine naknade ostalih prihoda, koja će se isplaćivati u neto iznosu, uzeti osnovica na koju su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje u 18 meseci pre rođenja deteta.

-Kao osnov za utvrđivanje visine naknade ostalih prihoda za žene poljoprivredne osiguranike, koja će se isplaćivati u neto iznosu, uzeće se osnovica na koju su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje u 24 meseca pre rođenja deteta. Isplata ostalih naknada ići će direktno na račun korisnika – navodi Ministarstvo.

Dodaje da trenutno u sistemu obaveznog PIO osiguranja ima uključenih 132.460 poljoprivrednih osiguranika, od čega je 58.140 žena (43,89 odsto).

Ukrštanjem baze osiguranika sa bazom uplatilaca po ovom osnovu, vidi se da tek trećina ukupnog broja obveznika u nekom obimu izmiruje svoje obaveze. 

S. G. 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera