ravago

Hrvatska: U praziluku 135 puta više pesticida od dozvoljenog

Hrvatska: U praziluku 135 puta više pesticida od dozvoljenog

Nalaz službene kontrole sanitarne inspekcije utvrdio je da je na praziluku prisutno 1,35 mg/kg-ppm pesticida hlorpirifosa

Ministarstvo poljoprivrede u petak je na svojoj internetskoj stranici objavilo da sa tržišta povlači sveži nezapakovani praziluk zbog utvrđene povećane količine pesticida.

Uzorak svežeg nezapakovanog praziluka, u kojem je pronađena povećana količina pesticida, uzet je 4. novembra 2016. godine na pijaci Kvatrić u Zagrebu. Proverom proizvoda utvrđeno je da dolazi iz OPG-a Suzana Novosel iz Zagreba.

Nalaz službene kontrole sanitarne inspekcije utvrdio je da je na praziluku prisutno 1,35 mg/kg-ppm pesticida hlorpirifosa.

Prema Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnoj količini ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla (NN 80/2013), utvrđena količina hlorpirifosa u/na praziluku (1,35 ± 0,33 mg/kg) prelazi postavljenu EU MDK vrednost od 0,01 mg/kg.

Konzumacija praziluka s navedenim ostacima hlorpirifosa prema ministarstvu poljoprivrede predstavlja akutni rizik kod kratkotrajnog unosa za zdravlje ljudi.

(Srbija danas)

Poslednja izmena
eu
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
zagreb velesajam
Razvojni fond Vojvodine