ravago veliki

Jaja u EU najskuplja na svetu

Jaja u EU najskuplja na svetu

Cenu dodatno podižu strogi zakoni koji se odnose na dobrobit i zaštitu životne sredine. Bez  prelevmana proizvodnja jaja u EU teško će opstati.

Sektor  za proizvodnju jaja u EU bori se sa problemima i prema istraživanjima stručnjaka s holandskog Vageningen univerziteta teško će moći da opstane ako se ukinu prelevmani koji ovo tržište štitie od velike količine jaja koja pristižu iz trećih zemalja Ukoliko propadnu pregovori i dođe do smanjivanja ili čak ukidanja prelevmana na jaja iz uvoza konkurencija van EU će ozbiljno narušiti ovo tržište, posebno kada su u pitanju jaja u prahu. Ako se , na primer, usvoji scenario po kojem će se nivo prelevmana smanjiti za 50 odsto, u tom slučaju SAD i Ukrajina odmah mogu da ponude cenu jaja u prahu koja je niža od aktuelne u EU.

Pri smanjenju prelevmana za 50 odsto i manjoj razmeni za 10 odsto procenjuje se da Argentina i Indija mogu da ponude cenu koja će biti manja za sedam odsto od prosečne Evropske, dok je Ukrajinska cena manja za čak 16 odsto. Najgori scenario će se dogoditi ako se prelevmani potpuno ukinu jer će u tom slučaju gotovo sve zemlje moći da ponude nižu cenu od one koju trenutno imaju EU proizvođači.

Poizvođačka cena jaja u EU od koka koje borave u obogaćenim kavezima u 2015. godini, na primer, u proseku je iznosila 89 centi za kilogram. Pri tome, najveću cenu među članicama imale su Velika Britanija i Danska, a najniižu Španija i Poljska. U isto vreme cena jaja  u Ukrajini bila je niža za 24 odsto, u USA za 21, Argentini 16 i Indiji 13 odsto. Razlika u ceni jaja u prahu između EU i drugih zemalaj bila je nešto manja što se dovodi u vezu s nižim transportnim troškovima ove robe.

Cenu jaja u EU dodatno podižu strogi zakoni koji se odnose na očuvanje životne sredine, dobrobiti životinja i kvaliteta hrane. Smatra se da su troškovi proizvodnje ovim zakonima u prosku podignuti za 16 odsto. Dodatni trošak prave obogaćeni kavezi u kojima se drže koke nosilje u kojima svaka koka na raspolaganju mora da ima 750 kvadratnih centimetara prostora. U konvencionalnim kavezima kokama je na raspolaganju 300-400 centimetara kvadratnih.

S.K.

Poslednja izmena
Tagovi: jaja eu najskuplja
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera