ravago veliki

Impresum

Impresum

Izdavač: Info centar za ruralni razvoj Agrosmart

Lasla Gala 1, 21000 Novi Sad

Registracioni broj medija u Registru medija: IN000302

Za izdavača: Biljana Viduka, član Upravnog odbora Info centra za ruralni razvoj Agrosmart

Glavna i odgovorna urednica portala Agrosmart: Slađana Gluščević

Novinari - saradnici:

Milovan Lukić (novinar) 

Svetlana Kuprešanin (novinarka)

Maja Leđenac (novinarka)

Irena Nađ (novinarka)

Slobodanka Šatara (novinarka) 

Boris Džinić (novinar-administrator) 

Dejan Viduka (web and business developer)

Boris Gluščević (fotograf)

www.agrosmart.net

E-mail: redakcija.agrosmart@gmail.com; sgluscevic@gmail.com

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera