ravago veliki

JRC pokreće novu elektronsku službu za praćenje i kontrolu vremenskih prilika u EU

JRC pokreće novu elektronsku službu za praćenje i kontrolu vremenskih prilika u EU

Podaci o vremenu zasnivaju se na zapažanjima nekoliko hiljada meteoroloških stanica širom Evrope, dok simulacije koje koriste računarski model pružaju informacije o usevima.

Internet korisnici širom sveta sada mogu pregledati vremenske uslove i useve u realnom vremenu širom EU, zahvaljujući JRC MARS Explorer-u, pionirskoj e-usluzi Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije (Joint Researsh Centre - JRC).

Hiljade pojedinaca i organizacija iz različitih nivoa vlasti, industrije, medija i istraživanja i razvoja već ima koristi od informacija koje pruža MARS bilten za monitoring useva, koji proslavlja 25. godišnjicu ove godine. Bilten daje mesečne informacije o vremenskim uslovima, monitoringu useva i prognozama prinosa za zemlje članice EU i susedne zemlje. JRC MARS Explorer pruža postojećim i novim korisnicima pristup mnogo većem skupu podataka i to na značajno većoj frekvenciji.

Kako funkcioniše?

JRC MARS Explorer pruža brz pristup mapama i grafikama visoke rezolucije koje se ažuriraju tri puta mesečno. Ove prethodno pripremljene slike prikazuju podatke o usevima i vremenskim prilikama koje se mogu preuzeti i koristiti u izveštajima. Podaci o vremenu zasnivaju se na zapažanjima nekoliko hiljada meteoroloških stanica širom Evrope, dok simulacije koje koriste računarski model pružaju informacije o usevima.

Indikatori vremena koji se prikazuju uključuju: prosečnu, minimalnu i maksimalnu temperaturu; klimatski vodni bilans; broj hladnih dana (sa minimalnom temperaturom manjom od 0°C) i broj vrućih dana (sa maksimalnom temperaturom preko 30°C); broj dana sa značajnim padavinama; nivo padavina i zbir aktivnih temperatura tokom određenog perioda. Kada je primenljivo, indikatori se stavljaju u kontekst tako što se prikazuju i kao apsolutne vrednosti i u poređenju sa dugoročnim prosekom (LTA). Poboljšana učestalost ažuriranja će omogućiti korisnicima da potvrde da li se određeni trendovi koji su označeni MARS biltenom nastavljaju tokom celog meseca.

B. Džinić

Poslednja izmena
Tagovi: jrc useva prinosa mars
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera