ravago veliki

Do precizne poljoprivrede na besplatnoj onlajn platformi

Do precizne poljoprivrede na besplatnoj onlajn platformi

Nova platforma PRAGMATIC prva je i jedinstvena stanica za kupovinu i prodaju proizvoda i servisa iz domena precizne poljoprivrede

InoSens, konsultantska kuća koja posluje u domenu primene novih tehnologija u poljoprivredi, pokrenula je onlajn platformu koja povezuje poljoprivrednike sa proizvođačima proizvoda i servisa iz oblasti precizne poljoprivrede. PRAGMATIC je jedna od tri besplatne platforme koje se razvijaju zahvaljujući KATANA akceleratoru, i to je prva platforma za preciznu poljoprivredu - pragmatic-net.eu.

Tržište novih tehnologija raste, a kako bi se izdvojile iz mase, AgTech kompanije moraju da uvere poljoprivrednika da će se resursi uloženi u nove tehnologije povratiti, i to u relativno kratkom vremenskom roku. Ipak, ono što predstavlja najveću poteškoću za mnoge AgTech kompanije jeste pridobiti pažnju poljoprivrednika i započeti konstruktivan razgovor. PRAGMATIC će poslužiti kao centralno mesto za pronalaženje poslovnih prilika na jednom od najizazovnijih tržišta na planeti.

Postoje dva tipa korisnika na PRAGMATIC platformi: poslovni korisnici i poljoprivrednici, a platforma je skrojena tako da omogući dvosmernu, b2f (business-to-farmer) komunikaciju, a korisnici mogu da ga pretražuju prema različitim kriterijumima, npr. prema lokaciji, ceni, itd.

PRAGMATIC omogućava poslovnim korisnicima da pruže relevantne informacije o proizvodima i servisima, kao i da ponude razne vrste promocija, te personalizovanu i blagovremenu podršku, a takođe imaju uvid I u analitike koje odgovaraju njihovim kompleksnijim poslovnim prohtevima.

Cilj je da se AgTech kompanijama omogući da pronađu i umreže sa idealnim korisnicima iz poljoprivredne zajednice, kao i da se učvrsti novostvoreni lanac vrednosti.

Takođe, u okviru PRAGMATIC platforme dostupan je i alat za samoprocenu troškova, a namenjen je poljoprivrednicima kako bi bolje razumeli troškove koje određeni proizvodi i servisi iziskuju. Ovaj alat je poljoprivrednicima dostupan besplatno, a procena se vrši na osnovu realnih potreba potencijalnog korisnika i realnih tržišnih vrednosti koje su agregirane na platformi.

“Sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će PRAGMATIC napraviti svojevrsnu revoluciju u kada je u pitanju usvajanje preciznih tehnologija,” izjavila je Maja Žikić iz kompanije InoSens. “PRAGMATIC predstavlja strateško sredstvo u našoj misiji da podržimo razvoj inovativnih rešenja za održivu poljoprivredu, a predstavlja preko potrebni alat, kako za poljoprivrednike, tako i za AgTech preduzetnike. Kompanije sa svojim potencijalnim korisnicima mogu da komuniciraju u gotovo realnom vremenu, a platforma im omogućava da pronađu prilike da komercijalizuju svoje proizvode i servise daleko izvan svog lokalnog tržišta. Poljoprivrednici, sa druge strane, dobijaju mogućnost da direktno iskažu svoje potrebe, ne bi li kompanije lakše prilagodile svoja rešenja skoro pa nepredvidivim zahtevima potražnje.”

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera