ravago veliki

IPARD se menja, bolje za male poljoprivrednike

IPARD se menja, bolje za male poljoprivrednike

Na dva konkursa za izvršioce javilo se preko 4.000 kandidata, a primljeno ih 85. Otklonjeni nedostaci zbog kojih nam je zamerio Brisel

IPARD program Republike Srbije koji je Evropska komisija usvojila u januaru 2015. godine ali se još uvek ne primenjuje, sada se menja. Kako je za „Agrosmart“ rečeno u Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede reč je o manjem broju izmena koje se odnose mahom na veličinu farme, odnosno granice od koje neko gazdinstvo može da konkuriše za evropski program, a ispod koje će podršku dobijati iz nacionalnog programa mera. Uz to, promenjena je i minimalna vrednost prihvatljivih investicija.

U Upravi za agrarna plaćanja nisu precizirali koji će biti novi limit u pogledu veličine farme i iznosa.

-IPARD II program je u procesu izmena u skladu sa procedurama koje je  predvidela  Evropska komisija. S obzirom na to da je IPARD program pripreman i usvojen pre potpisivanja konačne verzije Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći EU Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), i da se pomenuta usvojena verzija Sektorskog sporazuma neznatno razlikuje u odnosu na verziju Sporazuma na osnovu koje je program pripreman, neophodno je bilo izmeniti članove Sektorskog sporazuma na koje se pozivaju pojedini paragrafi u tekstu IPARD programa – objasnili su u Upravi.

- Neznatan broj izmena odnosi se na specifične kriterijume u merama u pojedinim sektorima (proizvodnja mleka, mesa i povrća) time što su podignute granice veličine farme i time omogućeno da manji proizvođači ostanu unutar nacionalnih mera podrške. Takođe je promenjena i minimalna vrednost prihvatljivih investicija. Neke izmene su nastale kao posledica tehničkih grešaka prilikom pripreme programa, a neke se odnose na preciznije pojašnjenje postojećeg teksta.


U Upravi naglašavaju da predložene izmene prvenstveno imaju za cilj otklanjanje nedostataka uočenih u procesu promocije programa sa potencijalnim korisnicima, kao i da se preciznije objasne već postojeće kategorije. 

Inače, prvi poziv koji se tiče nabavke fizičke imovine za poljoprivrednike – traktore, mehanizaciju i nabavku opreme neophodne za prerađivačku industriju, mogao bi biti raspisan u poslednjem kvartalu 2017. godine, poručuju iz Uprave za agrarna plaćanja.

-Prvi pozivi odnosiće se na dve mere koje će u prvoj fazi biti akreditovane: M1-Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i M3-Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Nedostaci otklonjeni, čeka se revizija iz Brisela


Podsetimo, prošle godine revizija Evropske komisije dolazila je u Beograd i u izevštaju je ocenila da Srbija nije administrativno spremna za raspisivanje prvih poziva iz IPARD programa. Na pitanje šta su bile osnovne zamerke predstavnika Evropske komisije i da li su otklonjene (ili su u procesu otklanjanja) prepreke za akreditaciju institucija u Upravi su odgovorili da bi svi blokirajući faktori za korišćenje sredstava iz IPARD fondova uskoro bi trebalo da budu otklonjeni.

- Usvajanjem izmena Zakona o poljoprivredi, dva blokirajuća faktora koja se tiču IPARD procedura i zapošljavanja ljudi koji će se baviti tim procedurama,već su otklonjeni. Radi se i na rešavanju trećeg pitanja koje  se odnosi na referentne cenovnike, dok je urađen kompletan projekat rekonstrukcije zgrade „Srbijašuma“ u koju će se Uprava za agrarna plaćanja preseliti u prvoj polovini godine – rekli su u ovoj instituciji. 

Očekuju da će se eksterna revizija sprovesti u aprilu ove godine. Nakon toga se očekuje poseta revizora DG Agri. Tačan datum nije moguće saopštiti pošto je to u nadležnosti Evropske komisije i zavisi od njihovog rasporeda plana aktivnosti.


Zaposleno 85, stiglo preko 4.000 prijava


Na prethodnom konkursu, oglašenom u februaru mesecu 2016.godine u radni odnos na neodređeno vreme primljena su 42 izvršioca. Konkurs je bio raspisan za 43 izvršioca, na šest radnih mesta. Na konkurs je podneto ukupno 1.853 prijava, od kojih je odbačeno 1.051, a u izborni postupak je ušlo 802 prijave, kažu u Upravi.
Na drugom javnom konkursu, oglašenom u avgustu 2016.godine koji je raspisan za prijem 50 izvršilaca u radni odnos na neodređeno vreme primljena su 42 izvršioca. Na ovaj konkurs pristiglo je ukupno 2.268 prijava, od kojih je u izborni postupak ušlo 1.217. Ovaj konkurs još uvek nije okončan, u toku je postupak po žalbi. 

Svi novozaposleni koji su primljeni na prvom konkursu 2016.godine, pohađali su opšte obuke koje organizuje Služba za upravljanje kadrovima, kao i posebne obuke organizovane u Upravi, prema specifičnosti radnog mesta. Cilj je bio da se obezbedi brža obuka i uključivanje novozaposlenih u obavljanje svakodnevnih poslova i radnih zadataka u vezi sa njihovim radnim mestom.
 

Pomagaće poljoprivredne stručne službe i konsultanti


Na pitanje ko će poljoprivrednicima pomagati u prikupljanju dokumentacije i popunjavanju obrazaca i prijava za konkurse u Upravi su nam odgovorili da će moći za pomoć da se obrate poljoprivrednim stručnim službama ali i konsultantskim kućama.  

S obzirom na to da investicije koje budu odobrene treba da budu u potpunosti završene, realizacija IPARD-a ne može početi dok se ne ustanovi sistem predfinansiranja. U Upravi za agarna plaćanja kažu da će poslovne banke će u skladu sa svojom politikom pripremiti proizvod za pretfinansiranje IPARD programa.

S. Gluščević

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera