ravago veliki

IPARD uskoro kreće, saznajte kako da konkurišete za 175 miliona

IPARD uskoro kreće, saznajte kako da konkurišete za 175 miliona

Novi seminari - u Irigu, u Vinskoj kući Kovačević 21. septembra, a 5. oktobra u Gornjem Milanovcu, u Etno kući "Tri hrasta" (Klatičevo)

Nakon uspešnih seminara “Konkurisanje za bespovratna sredstva za poljoprivredu” na kojima su eksperti Info centra za ruralni razvoj Agrosmart upoznali poljoprivrednike, preduzetnike, predstavnike agro-biznisa, organizacija civilnog društva i bankarskog sektora sa IPARD programom, organizuju se novi stručni skupovi o pretpristupnim fondovima namenjenim srpskoj poljoprivredi i ruralnom razvoju. Zbog velikog interesovanja poljoprivrednika i privrednika iz centralne Srbije, pored Iriga, gde su održavani dosadašnji seminari, predavanja će biti upriličena i u Gornjem Milanovcu. 

Novi termini za seminar su 21. septembar 2017. u Irigu, u Vinskoj kući Kovačević, i 5. oktobar 2107. u Etno kući "Tri hrasta" u Klatičevu, nedaleko od Gornjeg Milanovca.

Ova stručna predavanja organizuje Info centar za ruralni razvoj Agrosmart, a seminar u Gornjem Milanovcu održava se u saradnji sa udruženjem "Turizam u selima Srbije". Etno kuća "Tri hrasta" primer je uspešnog vođenja seoskog domaćinstva koje značajno doprinosi ruralnom razvoju ovog kraja. 

Eksperti za IPARD Info centra za ruralni razvoj Agrosmart organizuju radionice o ovom pretpristupnom finansijskom instrumentu (Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development), kako bi poljoprivrednicima i svim budućim učesnicima u realizaciji ovog programa objasnili na koji način mogu da konkurišu, koja dokumenta će biti potrebna, odnosno kako će izgledati ceo proces - od raspisivanja prvih poziva do završetka investicije i isplate novca iz evropske kase. 

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa procedurama konkurisanja za sredstva fondova i dobijanje bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivredi.

 

 

 

Predavači na seminaru su Dejan Serdar i Slobodan Teofanov

Dejan Serdar utemeljitelj je i prvi direktor Uprave za agrarna plaćanja, platne agencije za IPARD fond Republike Srbije. Član je brojnih državnih delegacija u EU u procesu usklađivanja administrativnih standarda u sektoru poljoprivrede. 

Slobodan Teofanov je prvi pregovarač za IPARD I kao rukovodilac Upravljačkog tela za ruralni razvoj.

Ko može dobiti novac iz IPARD-a?

Sredstva su namenjena unapređenju konkurentnosti poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta i unapređenju bezbednosti hrane u Srbiji, a sve u cilju usaglašavanja poljoprivrede Srbije sa standardima Evropske unije.

Bespovratna sredstva dodeljivaće se za sledeće oblasti:

1. Proizvodnja mesa, mleka, voća, povrća i useva

2. Prerada mesa, mleka, voća i povrća

4. Sprovođenje strategija lokalnog razvoja

5. Diversifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama (ruralni turizam)

6. Organska proizvodnja

6. Tehnička pomoć stručnjaka

Mesto i vreme održavanja:

Vinska kuća Kovačević, Irig, Krstašica bb - 21. septembar, od 16h do 21h

Etno kuća "Tri hrasta", Klatičevo - 29. jun, od 13h do 18h. 

Prijava:

Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon +381 63 500525 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: redakcija.agrosmart@gmail.com

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite da kotizaciju platite preko firme, potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada:

Seminaru može prisustvovati najviše 12 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može da posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

Teme seminara:

Osnovne informacije o IPARD programu

Dostupna sredstva IPARD programa u Srbiji

Projekat od ideje do realizacije, priprema dokumentacije

Uslovi konkursa (ko može da konkuriše i za šta se sve može konkurisati i dobiti sredstva)

Izrada projektnih aktivnosti i rezultata projekta

Investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda

Investicije u ruralni turizam

Prezentacija iskustava agencije iz Hrvatske koja ima višegodišnje iskustvo u vođenju IPARD projekata

Kotizacija:

Kotizacija za seminar je 14.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).
Kotizacija obuhvata ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.

(Agrosmart)

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera