ravago veliki

Šetanje IPARD-a od Šapca do Beograda

Šetanje IPARD-a od Šapca do Beograda

Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović traži da se Uprava za agrarna plaćanja vrati u taj grad. Jadranka Joksimović uverava da novac iz EU kase nije izgubljen

Vlada Srbije je stvorila preduslove za korišenje EU fondova za poljoprivredu, poručila je danas ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović, odgovarajući gradonačelniku Šapca Nebojši Zelenoviću.

Joksimović je, komentarišući Zelenovićevu izjavu da je zbog neodgovornog odnosa izgubljen novac EU za poljoprivredu, izjavila da je Srbiji iz IPARD fondova u periodu od 2015. do 2020. godine na raspolaganju 175 miliona evra, te da vlada čini sve da ispuni uslove za dobijanje akreditacije u prvoj polovini naredne godine.

Ona je objasnila da se od ukupne sume od 175 miliona evra godišnji iznos postepeno povećava, od 15 miliona evra iz IPA 2015. godine, 20 miliona u 2016. godini i nadalje, dok, prema pravilima EU, prvih 15 miliona evra treba da bude potrošeno do 2018. godine jer je rok za implementaciju tri godine.

“Prioritet Vlade Srbije je da iskoristi i tih prvih 15 miliona evra, i stoga čini sve da ispuni uslove za dobijanje akreditacije u prvoj polovini naredne godine kako bi u predviđenim rokovima usmerila taj novac srpskim poljoprivrednicima”, naglasila je Joksimović i dodala da je ukupna suma od 175 miliona evra na raspolaganju Srbiji do 2023. godine.

Preseljenje Uprave za agrarna plaćanja

Komentarišući Zelenovićev zahtev da se Uprava za agrarna plaćanja vrati u Šabac, Joksimović je podsetila da su na neophodnost njenog preseljenja u Beograd više puta tokom godina, na različitim sastancima, ukazivali predstavnici Evropske komisije.

Vlada je zato preseljenje ustanovila kao jedan od prioritetnih zadataka, imajući jasno u vidu da je to veoma značajan preduslov za dobijanje akreditacije sistema za upravljanje pretpristupnim fondovima EU za ruralni razvoj, navela je Joksimović.

Ona je podsetila i da je u Izveštaju o napretku za 2015. godinu EK pozdravila odluku vlade o preseljenju u Beograd, uz ocenu da je to “veoma značajan događaj” u kontekstu dobijanja akreditacije za IPARD.

Kako kaže, najvažniji razlozi zbog kojih je prethodna lokacija bila potpuno neodgovarajuća bili su višestruki i jasni od početka, a jedan od njih je i taj da zgrada u Šapcu ni u najranijoj fazi pristupanja Srbije EU ne zadovoljava potrebe akreditacije.

Objekat koji je korišćen za sedište Uprave može da primi do 100 zaposlenih, dok je samo za akreditaciju za IPARD neophodno minimum 125 ljudi, dok bi uz zaposlene na obradi nacionalnih subvencija ukupan broj zaposlenih morao bi da bude oko 200.

“U kasnijoj fazi, do ulaska u EU Uprava mora da broji više od 1.200 ljudi, što govori o apsolutnoj neefikasnosti i nerentabilnosti prethodno odabrane lokacije Uprave”, navela je Joksimović.

Takođe, navodi, u trenutku kada Uprava bude morala da broji više od 1.200 zaposlenih, ali i pre toga, nije verovatno očekivati da će tržište radne snage u Šapcu obezbediti dovoljan broj i kvalitet zaposlenih, pre svega informatičkih stručnjaka, građevinskih inženjera, arhitekta, pravnika i ekonomista.

“Da je situacija bila takva od početka govori i podatak da je od osnivanja Uprave u Šapcu, više od 30 stručnjaka svakodnevno putovalo na posao iz Beograda. Svi su u radni odnos primljeni nakon što je Uprava uspostavljena u tom gradu”, dodaje Joksimović.

Komunikacija sa poljoprivrednicima

Ona navodi i da je glavni zadatak Uprave da bude u svakodnevnoj komunikaciji sa poljoprivrednicima, te da je zato važno da njima bude omogućena lakša i jeftinija veza sa institucijom kojoj je osnovni zadatak da im bude od pomoći, a tu komunikaciju je otežavao nedostatak direktnih autobuskih linija i nepostojanje železničke pruge.

Sve institucije koje su povezane sa Upravom u procesu akreditacije za IPARD – matično ministarstvo, Ministarstvo finansija, Revizorsko telo, EU delegacija, smeštene su u Beogradu, podseća Joksimović, što je višestruko povećavalo vreme neophodno da se završe poslovi i održe redovni i svakodnevni sastanci, a samim tim je uticalo i na ekonomičnost i opravdanost izmeštanja van Beograda.

“Imajući sve ove argumente u vidu, kao i činjenicu da je Uprava za agrarna plaćanja nedavno kadrovski ojačana, što je takođe bio jedan od uslova Evropske komisije, uprkos fiskalnoj konsolidaciji i smanjenju broja zaposlenih, jasno govori o nameri Vlade da u narednom periodu učini sve da se otklone i svi drugi nedostaci koji su postojali godinama i kojima se niko nije bavio”, podvukla je Joksimović.

Gradonacelnik Šapca Nebojša Zelenović, koji je i predsednik stranke Zajedno za Srbiju, poslao je pismo premijeru Aleksandru Vučiću i javno prozvao Vladu Srbije da je zbog neodgovornog odnosa izgubljen novac EU za poljoprivredu.

(Tanjug)

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera