ravago veliki

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta u 2017. godini

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta u 2017. godini

Predmet konkursa je sufinansiranje radova na uređenju atarskih puteva i otresišta. 
Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala- najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta. 
U smislu ovog konkursa:
Pod atarskim putem podrazumeva se saobraćajna površina koja je dostupna većem broju korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisan put, a koja doprinosi racionalnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta. 
Pod otresištem se podrazumeva površina neposredno pre priključka nekategorisanog puta sa javnim putem više kategorije, a koja je uređena na taj način da se na njoj uklone sve nečistoće sa vozila čije bi iznošenje na javni put ugrozilo bezbednost saobraćaja.

icon
Document PDF, 63.81 KB, 49 downloads, 15 Mar, 2017 17:28
icon
Document PDF, 64.95 KB, 20 downloads, 15 Mar, 2017 17:34
icon
Document PDF, 64.95 KB, 20 downloads, 15 Mar, 2017 17:34
Pročitano 1263 puta
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera