ravago veliki

Užičkim poljoprivrednicima do 250.000 iz gradskog budžeta

Užičkim poljoprivrednicima do 250.000 iz gradskog budžeta

Zainteresovani će moći da konkurišu na više konkursa s tim da je limitiran ukupan iznos sredstava koja mogu da dobiju.

Grad Užice raspisao je nedavno konkurse na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Poljoprivrednici će moći da konkurišu za subvencije grada za nabavku na osnovu sedam oglasa koji se odnose na subvencije grada poljoprivrednim proizvođačima za nabavku steonih junica, krava i teladi simentalske rase, za umatičena grla ovnova, ovaca, jagnjadi, jarčeva, koza i jaradi, zatim za nabavku određenog broja sistema za mužu (muzilica), za organsku proizvodnju, za opremu za plasteničku proizvodnju,  za sisteme za zalivanje i mreža za protivgradnu zaštitu, kao i za poljoprivrednu mehanizaciju. Užice je u budžetu za oblast poljoprivrede opredelilo 25 miliona dinara, a prema interesovanjima poljoprivrednika, očekivanje je da će se polovina tih sredstava utrošiti za ove subvencije. Gradski program subvencionisanja komplementaran je sa programom Ministarstva u smislu da se na području grada subvencioniše ono što nije obuhvaćeno na nivou republike. Time su užičkim poljoprivrednicima otvorene veće mogućnosti da realizuju svoje planove i ostvare željenu subvenciju. Ove godine, novina je i to što se sredstva mogu dobiti po više osnova.

"Za razliku od prethodnih godina, ove godine poljoprivrednici će moći da konkurišu na više konkursa i da na njima dobiju sredstva. Dok je do sada, jedan osnov isključivao ostale, ove godine moći će ravnopravno da konkurišu na više raspisanih konkursa. Jedini limit je 250.000 dinara što je maksimalni iznos koji jedan poljoprivrednik može dobiti u 2017. godini." - rekao je Nešić i najavio da će u letnjim mesecima biti raspisani i konkursi za nabavku sadnog materijala, polovnu mehanizaciju i živinarstvo:

"Naš cilj je da pomognemo male proizvođače, ljude kojima je to izvor egzistencije i celokupna naša strategija usmerena je u tom pravcu. Želimo da stvorimo što povoljniju klimu u kojoj će oni raditi i živeti od svog rada."

Sredstva će se odobravati po redosledu podnošenja potpunih zahteva, a konkurs će biti otvoren do utroška planiranih sredstava. Prijem zahteva počeo je 15.05.2017. godine u kancelariji broj 28 u Gradskoj upravi Užice. Za dodatne informacije zaintereovani se mogu obratiti obratiti se na telefon 031/590-163.

(Grad Uzice)

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera