Ekološki bonton

Ekološki bonton

Poštujte 12 pravila lepog ponašanje u prirodi i okolini, da bismo sačuvali svoju životnu sredinu

1. Smeće bacajte u kantu ili kontejner i, ako ste u mogućnosti, papir, staklo i metal odložite u za to predviđene kontejnere! Tako ćete omogućiti njihovu ponovnu upotrebu i smanjiti količinu otpada.

2. Dok ste u kolima, ne bacajte smeće i pikavce kroz prozor nego ga skupite i odložite u kantu po izlasku iz kola.

3. Žvake ne bacajte na ulicu nego stavite u papirić pa bacite u kantu! Pored toga što eliminišete lošu naviku, smanjujete i ružnoću naših ulica koje su već prepune zalepljenih žvakaćih guma.

4. Ako već morate da pušite, nemojte to da radite u zatvorenim prostorijama da ne biste smetali onima koji ne puše, a pikavac obavezno bacite u kantu za smeće, a ne na ulicu! Prošetajte ulicom bilo kog grada u Evropi, videćete da su one besprekorno čiste.

5. Kad idete u kupovinu ne uzimajte plastične kese nego nosite platnenu torbu. Plastične kese uglavnom završe na krošnjama drveća ili deponijama, a vreme potrebno da se razloži jedna kesa iznosi i oko milion godina.

6. Namirnice kupujtte sveže i bez ambalaže. Time smanjujete količinu ambalažnog otpada koga je sve više. Ako već kupujete proizvode zapakovane u ambalaži, trudite se da to budu što veća pakovanja robe sa što manje ambalaže, a plastičnu ambalažu i konzerve odnesite na mesta za njihov otkup. Ovi materijali se prirodno razlažu dosta dugo stoga njihovo gomilanje u prirodi predstavlja ozbiljan problem.

7. Iskoristit obe strane papira (za pisanje, štampanje) pre nego što se odlučite da ga bacite. Za proizvodnju jedne tone papira potrebno je poseći dva stabla, utrošiti 240.000 litara vode i 4.700 kilovati! Od starih novina i drugog neplastificiranog papira lako se pravi reciklirani papir pri čemu je ušteda energije oko 70 odsto. Na ovaj način štedite naše šume, vodu i struju.

8. Gasite svetla i izbegavajte „stand by“. Uređaji na „stand by“ troše čak i do 70 odsto energije. Kada ih ne koristite, isključite ih iz struje. Kupujte štedljive fluorescentne sijalice. Traju 15 puta duže od običnih i troše četvrtinu manje struje da bi dale istu količinu svetla. Tako štedite novac (a i našu planetu).

9. Kada perete veš ili sudove, prvo napunite mašinu. Uključujte kraće programe i perite po jeftinoj struji. Ekonomično koristite deterdžente. Oni sadrže materije koje zagađuju naše vodotokove i ugrožavaju opstanak živih organizama.

10. Trudite se da što više idete peške ili biciklom. Ako već morate da idete automobilom, koristite vozila na ekološka goriva – plin i ekodizel – i ponudte se da povezete komšije ili prijatelje. Sagorevanjem goriva oslobađa se oko 2,5 kilograma ugljen-dioksida po litri goriva i doprinosite povećanju efekta staklene bašte, odnosno klimatskih promena. Posebno, ne koristite olovni benzin, zbog uticaja produkata sagorevanja na zdravlje.

11. Ako imašte baštu, organski otpad kompostirajte! Kompostiranje je proces u kome dolazi do razgradnje vlažne, čvrste organske materije pomoću mikroorganizama i pod kontrolisanim uslovima. Ovako pored manje količine smeća koje ćete baciti u kontejner dobijate i plodno đubrivo kojim možete pospešiti rast biljaka.

12. Zasadite drvo! Drveća su pluća naše planete, ona vezuju ugljen-dioksid, proizvode kiseonik i utiču na smanjenje buke koja predstavlja veliki problem gradskih ulica.

 

Budite zdravi, veseli, volite ljude oko sebe i čuvajte svoju okolinu!

 

(Little Green World)

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera