ravago veliki

Čuvaju zemljište i štede gorivo

Čuvaju zemljište i štede gorivo

Ispitivanjima na traktorima s manje od 80 konjskih snaga došlo se do rezultata da s udvojenim točkovima traktor troši tri do šest odsto manje goriva

http://www.poljoprivrednik.net/images/Strana_21(7).jpgKapacitet traktora je ograničen gubicima koji se pojavljuju u prenosu snage od motora kroz transmisiju na pogonske osovine i dalje preko točkova na zemljište. Oko 12 do 18 odsto snage motora se izgubi u prenosu do pogonskih osovina. Sledeći još veći gubitak, 20-40 odsto, nastaje između vratila i podloge - zemljišta. Da bi se ovaj gubitak smanjio, najbitniji je odabir pneumatika i opreme na njima kao što su tegovi, udvojeni točkovi, triplirani točkovi itd.

Uporednim ispitivanjima utvrđeno je da prelaz sa dijagonalnih na radijalne pneumatike donosi pet do osam odsto povećanja sile prianjanja na podlogu - trakcije pri maksimalno dozvoljenih 20 odsto klizanja. Takođe, korišćenje pneumatika velike zapremine unapređuje vučne sposobnosti traktora za dodatnih 6,8 odsto pri standardnom klizanju od nula do 30 odsto. Ovo ukazuje na to koliko trakcija raste u zavisnosti od vrste točkova koji se upotrebljavaju.

Prilikom povećanja trakcije srazmerno se smanjuje potrošnja goriva traktora pri obavljanju radova. Povećanjem trakcije farmer prilikom odluke o kupovini može da nabavi traktor manje snage, s opremom koja će omogućiti obavljanje poslova kao da ima snažniju mašinu za oko 30 odsto. Ovo je naročito važno kada se uzme u obzir da cena traktora zavisi od snage motora.

U Srbiji vlada uverenje da je udvajanje točkova nepotrebno za lake traktore. U Turskoj, koja ima veoma sličnu sitaciju sa usitnjenošću poseda kao kod nas, obavljena su ispitivanjima na traktorima s manje od 80 konjskih snaga i došlo se do rezultata da s udvojenim točkovima traktor troši tri do šest odsto manje goriva.

U Vojvodini su najzastupljenije pogonske mašine s više od 80 konjskih snaga. Traktori od 130 do 160 konjskih snaga univerzalni su na gazdinstvima i služe za obavljanje svih operacija u poljoprivrednoj proizvodnji. Ove traktore, međutim, proizvođači isporučuju s jednim setom točkova kojima je nemoguće produktivno odraditi sve operacije na savremenom poljoprivrednom gazdinstvu...

Udvojeni točkovi za predsetvenu pripremu se koriste da bi se smanjili sabijanje zemljišta i troškovi obrade. U zavisnosti od načina udvajanja moguće je direktno i indirektno smanjiti troškove i do 50 odsto.

Udvojenim točkovima se obezbeđuje:

- korišćenje mašina većih radnih zahvata,
- manji broj prolaza mašina,
- niža potrošnja goriva i
- ulazak u njivu kada je zemljište vlažnije.

Za­ međurednu­ obradu ­potrebno­ je­ znati­ na ­koji­ međuuredni­ razmak ­je­ obavljena­ setva.­ Postoje­ rešenja udvojenih­ točkova ­koja ­mogu­ da­ obezbede­ obačjanje više ­ operacija­ jednim­ setom ­točkova. ­To­ su: predsetvena­ priprema,­ setva­ na razmak­ 500­ milimetara, setva­ na ­razmak­ 700 ­milimetara,­ prskanje­ s­ udvojenim ­točkovima ­bez ­oštećenja­ niklih ­biljaka ­i­ rad­ s udvojenim­ točkovima­ u­ povrtnjacima.

(Poljoprivrednik)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera