ravago veliki

Mašine čuvaju džepove ratara

Mašine čuvaju džepove ratara

"Mašinski prsten“ je poseban oblik organizovanja polјoprivrednih proizvođača sa idejom da se polјoprivredne mašine upotrebe na najracionalniji način

Savremena polјoprivredna proizvodnja ne može se zamisliti bez produktivne mehanizacije. Preduslov za korišćenje takvih mašina je obezbeđenje uposlenosti, dobra organizacija rada, obučenost rukovaoca i tačno definisani odnosi. Sve ovo „mašinski prstenovi“ pružaju svojim članovima.

"Mašinski prsten“ je poseban oblik organizovanja polјoprivrednih proizvođača sa osnovnom idejom da se polјoprivredne mašine upotrebe na najracionalniji i najproduktivniji način.

Ovakvim pristupom dolazi do razdvajanja polјoprivrednih proizvođača na davaoce i primaoce usluga. Ovakvom podelom stvaraju se davaoci usluga, uskospecijalizovani samo za pojedine operacije, tako da je kvalitet pruženih usluga na najvišem nivou. Osim toga, maksimalnim iskorišćavanjem mehanizacije, cena usluga je niža. Shodno tome, očekuje se podizanje svesti polјoprivrednih proizvođača o mogućnostima racionalnog korišćenja polјoprivredne mehanizacije i smanjenja troškova pre svega ratarske proizvodnje.

Osnovne prednosti „mašinskog prstena“, je u tome ko može biti član „mašinskog prstena“, način rada, obračun usluga u „mašinskom prstenu“ i dr.

Razvoj mašinskih prstenova u Sloveniji

Zaklјučno sa 2000. godinom u Sloveniji je formirano 45 MP, koji praktično pokrivaju celu teritoriju države. Kod formiranja pokušalo se slediti princip, da se MP organizuje na teritoriji sa najmanje 2 hilјade imanja, tako da bi tokom godine rada mogli očekivati oko 400 članova i puno zaposlenih vođa. Dve trećine, osnovanih prstenova ima takav potencijal. Ukupan broj članova, kao i beoj članova MP raste, ali je još daleko od idealnog. U proseku obrađuju članovi mašinskih prstena dva puta više polјoprivrednog zemlјišta od proseka u državi (10,1 ha naspram 4,8 ha).

PSS Novi Sad

Pavlović Aleksandar, dipl.ing.

Poslednja izmena
Pročitano 1818 puta
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera