ravago veliki

Još uvek se obrađuju zahtevi mladih poljoprivrednika za pomoć države

Još uvek se obrađuju zahtevi mladih poljoprivrednika za pomoć države

U toku je administrativna obrada prijava, provera dokumentacije i ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaje

Ministarstvo poljoprivrede ove godine uvelo je program podrške mladim poljoprivrednicima i namenila im, po korisniku do 1.200.000 dinara. Za ovu vrstu pomoći vladalo je veliko interesovanje, a kako kažu u Upravi za agrarna plaćanja, u toku je administrativna obrada prijava, provera dokumentacije i ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaje. Kada se taj postupak završi, mladima će stići i rešenja. Oni koji budu zadovoljili uslove, za svoje investicije od države će dobiti povraćaj od 75 odsto vrednosti tog ulaganja. Recimo, ako neko od njih ima projekat od 10.000 evra iz budžeta će dobiti subvenciju od 7.500 evra, koja će mu pomoći da započne biznis u poljoprivredi. Vrednost projekta može biti i veća od 10.000 evra, ali podrška države po korisniku je do 1,2 milion dinara.

-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je 2017. godine u sistem podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju prvi put uvelo novu meru ruralnog razvoja – posebnu vrstu podsticaja namenjenu mladim poljoprivrednicima, od 18 do 40 godina starosti – kažu u Upravi za agrarna plaćanja.

Mladi poljoprivrednici i preduzetnici su konkurisali za podsticaje za investicije u nabavku novih mašina, mehanizacije, opreme, kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne biljne i stočarske proizvodnje i pripremu poljoprivrednih proizvoda za tržište, kao i za investicije u nabavku novih mašina i opreme za preradu mleka, povrća i voća na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2017. godini bio je otvoren do 8. juna. Kako je rečeno u Upravi za agrarna plaćanja, najveći broj prijava se odnosi na investicije u nabavku mašina, opreme i mehanizacije za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

-Pravilnikom i Konkursom nije predviđeno zaključivanje ugovora sa korisnicima ove vrste podsticaja, već donošenje rešenja o utvrđivanju prava na korišćenje podsticaja. Nakon obrade svih prijava, prijave za koje je utvrđeno da ispunjavaju propisane uslove boduju se i rangiraju u skladu sa kriterijumima predviđenim u Pravilniku. Za sve prijave za koje u skladu sa mestom na rang listi budu postojala raspoloživa sredstva opredeljena Uredbom Vlade Republike Srbije o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu, doneće se rešenje o korišćenju podsticaja. Rešenjem se utvrđuje pravo na podsticaje, nalaže avansna isplata iznosa od 75 odsto od vrednosti investicije bez poreza na dodatu vrednost i obavezuje korisnik podsticaja da realizuje investiciju i dostavi Upravi za agrarna plaćanja propisane dokaze o relizaciji investicije – objašnjavaju u Upravi.

Kako je ranije kazao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović subvencije dobiti 250 do 300 poljoprivrednika, a reč je za sada o pilot projektu koji će se širiti ako se pokaže uspešnim.

To nisu jedine pogodnosti za mlade koji bi da započnu vlastiti posao u poljoprivredi ili nameravaju da unaprede biznis.

U Upravi za agrarna plaćanja ističu da je Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku za mlade poljoprivrednike predviđena fiksna kamatna stopa od jedan odsto umesto tri odsto koja važi za ostale kategorije korisnika subvencionisanih poljoprivrednih kredita. Prokredit banka, inače je prva pripremila za isplatu kredite sa subvencijama u ovoj godini.

Vojvodina daje 165 miliona dinara

I Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu trenutno rešava zahteve mladih poljoprivrednika koji su konkurisali za pomoć iz vojvođanske kase. Za njih je ukupno izdvojeno bespovratnih 165.000.000 dinara. Novac će dobiti oni koji investiraju u unapređenje biljne ili stočarske proizvodnje, kao i u preradu mleka, mesa, voća, povrća i grožđa.

Pomenimo i to da kroz većinu konkursa koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede ili pak Pokrajinski sekretarijat posebne pogodnosti imaju gazdinstva mladih poljoprivrednika. Intezitet podrške mladima uglavnom je veći pa ako je recimo, povraćaj za investicije 60 odsto, mlađi od 40 godina mogu da računaju na to da će im država dati subvenciju od 65 odsto. Takva će praksa biti i kod konkursa iz IPRAD programa – mladi će dobijati veću podršku od ostalih, a za one koji žive u nerazvijenim oblastima povraćaj će iznositi do 70 odsto vrednosti investicije.

Do 30. septembra konkurs za kupovinu kuća

Takođe, mladi bračni parovi u Vojvodini koji žele da se nastane na selu, mogu do 30. septembra ove godine da konkurišu kod Zavoda za ravnopravnost polova za bespovratnu pomoć za kupovinu kuća sa okućnicom. Najviše mogu da dobiju million dinara, a ukupno im je namenjeno 43 miliona dinara. Uslov je da su u braku najmanje godinu dana, a mogu da konkurišu i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života.

Da bi se prijavili, jedan od učesnika konkursa ne sme biti stariji od 40 godina, berem jedan supružnik ili partner bi trebalo da je u radnom odnosu, a potrebno je da imaju najmanje pet godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji Vojvodine te da tržišna vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi dva miliona dinara.

(Agroglasnik)

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera