ravago veliki

Mladima po 1,5 milion, konkurs do 15. avgusta

Mladima po 1,5 milion, konkurs do 15. avgusta

Od dodeljenih sredstava 75 odsto je bespovratno, a namenjena su za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima. U pripremi projekata mladim poljoprivrednicima pomaže agencija Smart IPARD iz Novog Sada. 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2018. godini.

Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to: 

1) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Ovim podsticajima obuhvaćana je nabavka:


- nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju biljaka u zaštićenom prostoru; 
- nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju voća i grožđa; 
- nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja; 
- nove opreme i mašina za ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja; 
- nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja; 
- nove opreme i mašina za obradu zemljišta, zaštitu biljaka (od bolesti, korova i štetočina), prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda; 
- nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

2) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Ovim podsticajima obuhvaćana je nabavka:

- nove opreme i mašina za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane; 
- nove opreme i mašina za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka; - nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
- nove opreme za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja; 
- nove opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;

- nove opreme i mašina za pčelarstvo.

3) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Ovi podsticaji obuhvataju sledeće prihvatljive investicije za nabavku:

grla goveda, i to:

 

(1) junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,

(2) junica tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,

(3) bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci; 

 

grla ovaca i koza, i to:

 

(1) ovaca - dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

(2) koza - dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

(3) dvizaca ovaca, odnosno koza starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

 

grla svinja, i to:

 

(1) nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

(2) suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

(3) nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

 

selekcionisanih pčelinjih matica

 

U pripremi projekata za konkurs za ostvarivanje podsticaja koji će doprineti poboljšanju uslova za život u ruralnim područjima mladim poljoprivrednicima pomaže konsultantska agencija Smart IPARD iz Novog Sada. Njeni eksperti pružaju konsultantske usluge u vezi sa merama za unapređenje poljoprivredne proizvodnje iz nacionalnih programa, kao i iz IPARD programa. U prethodna tri konkursa iz IPARD-a Smart IPARD ugovorio je investicije vredne šest miliona evra. 

 

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava ako u Registru nije bilo upisano kao nosilac niti član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pre 1. januara 2017. godine.

Na dan podnošenja prijave na konkurs treba da ima navršenih 18 godina života i u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs ima navršenih najviše 40 godina života.

Jedan od uslova je i da nije bilo korisnik podsticaja po osnovu propisa kojim se uređuju podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.

Lice koje ostvaruje pravo na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:
- manje 0,5 ha pod proizvodnjom biljaka u zaštićenom prostoru, 
- manje od 2 ha jagodastog voća, odnosno manje od 5 ha ostalog voća, 
- od 0,2 do 100 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino; 
- manje od 3 ha povrća (na otvorenom polju),
- od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju), 
- manje od 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja, 
- manje od 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja; 
-je predmet investicije vezan za proizvodnju tih biljnih kultura.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika ako u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju), i to za: 


- podsticaje koji se odnose na proizvodnju kravljeg mleka, ako ima od jedne do 19 mlečnih krava u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 
- podsticaje koji se odnose na proizvodnju mesa, ako ima objekat za uzgoj životinja upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, ukupnog kapaciteta do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu; 
- podsticaje koji se odnose na proizvodnju konzumnih jaja, ako ima objekat za držanje koka nosilja upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
- podsticaje koji se odnose na pčelarstvo, ako ima od pet do 500 košnica prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika ako su kvalitetna priplodna grla koja su predmet podsticaja, osim selekcionisanih pčelinjih matica, obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Prijava na Konkurs podnosi se od 2. jula do 15. avgusta 2018. godine.

Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz prijavu na konkurs ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja.


Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 75% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 Maksimalni iznos podsticaja programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika - po kvalitetnom priplodnom grlu jeste za nabavku: 

-junice mlečne i kombinovane rase – 140.000 dinara; 
-junice i bika tovne rase - 125.000 dinara;
- dviske – ovce i koze – 20.000 dinara; 
- dvisca– 30.000 dinara; 
- nazimice – 18.000 dinara; 
- suprasne nazimice i nerasta – 24.000 dinara; 
- selekcionisane pčelinje – 600 dinara. 
 

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari za 2018. godinu je 1.500.000 dinara.

Detaljne informacije o ovom konkursu mogu se pogledati ovde.

Tekst konkursa možete preuzeti ovde: 

icon
Document PDF, 707.22 KB, 401 downloads, 04 Jul, 2018 08:06
Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera