ravago veliki

Vojvodina paorima za kupovinu njiva daje 400 miliona

Vojvodina paorima za kupovinu njiva daje 400 miliona

Registrovana poljoprivredna gazdinstava u Vojvodini dobiće zajmove od 300.000 dinara do 10 miliona dinara. Kamatna stopa dva i tri odsto

Vojvođanski paori moći će uz zajam Pokrajinskog razvojnog fonda jeftinije da kupuju oranice, a za te kredite obezbeđeno je 400 miliona dinara. Razvojni fond Vojvodine objavio je konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, koji će biti otvoren dok se pare ne potroše.

Moći će da konkurišu fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine koji imaju aktivan status gazdinstva, a iznos kredita je od 300.000 dinara do 10 miliona dinara.

Kamata dva do tri odsto, rok vraćanja šest godina

Kako se navodi u konkursu, krediti su namenjeni kupovini poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih gazdinstava. Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog konkursa podrazumeva se ono koje je u A listu nepokretnosti navedeno kao njiva, voćnjak, vinograd, livada ili pašnjak, kao i ono za koje je u A listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta - poljoprivredno zemljište. Primenjivaće se valutna klauzula - za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednji kurs evra na dan uplate ili isplate.

Kamatna stopa iznosi dva odsto na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke i tri odsto na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom. Rok vraćanja kredita je šest godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period od 12 meseci.

Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta na ovaj način neophodno će biti i sopstveno učešće, i to najmanje 20 odsto vrednosti njive koja je predmet kupovine. Anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope. Za obezbeđenje kredita biće potrebne lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog gazdinstva i garancija poslovne banke ili hipoteka - založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150 posto.

Da se državi ne duguje

Minimalni uslovi koji bi trebalo da se ispune su da podnosioci zahteva nemaju dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu, kao ni prema AP Vojvodini po kreditima koje je odobrio Fonda za razvoj AP Vojvodine, a koji su Ugovorom o poveravanju poslova praćenja i naplate potraživanja povereni ovoj instituciji. Takođe, neće se tolerisati dugovanja po  osnovu poreza i ostalih javnih prihoda.

Uslov je i da se njive ne kupuju od vlasnika koji nisu zakonski naslednici u pravoj liniji ili bračnih drugova. Pored toga, poljoprivredno zemljište koje je predmet kupovine mora biti u prečniku do 50 kilometara od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Njiva se mora pazariti u roku od najduže 10 meseci od dana zaključenja ugovora o kreditu.

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava, navodi se u konkursu. Sve informacije i uslovi kreditiranja mogu se videti na sajtu Razvojnog fonda Vojvodine.

S. Gluščević

Projekat "Na selu mora da raste mladost" sufinansiran je iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Napomena:  „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”. 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera