ravago veliki

Ažurirane liste dozvoljenih sredstava u organskoj poljoprivredi

Ažurirane liste dozvoljenih sredstava u organskoj poljoprivredi

Za upotrebu je odobreno 59 preparata: insekticida, fungicida, akaricida, limacida i repelenata.

Radna grupa sastavljena od članova Saveta za organsku proizvodnju i predstavnika Uprave za zaštitu bilja, koju je formiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  nedavno je završilo izradu i godišnje ažuriranje  Liste sredstava za zaštitu bilja  i Liste sredstava za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta za organsku proizvodnju. Radna grupa će i u narednom periodu nastaviti sa radom, odnosno ažuriranjem pomenutih listi.

Kada su u pitanju hemijska zaštitna sredstva na listi se nalzi 39 fungicida, preparata na bazi bakra i sumpora. Tu je i devet insekticida, uglavnom na bazi parafinskog ulja i jedan limacid (protiv šetenih puževa) na bazi gvožđe fosfata.

Kada je reč o biopesticidima, na lisit se nalaze četiri biofungicida, dva na bazi bakterija, i po jedan na bazi gljivica i ulja čajnog drveta. Dozvoljena je upotreba pet bioinsekticida i to četiri na bazi bakterija i jednog u kojem je aktina materija ulje uljane repice. Proizvođači u organskoj poljoprivredi mogu da upotrebljvaju i jedan bioakaricid, odnosno sredstvo protiv grinja, čija aktivna materija je poreklom iz jedne gljivice. Takođe im je na raspolaganju jedan biohemijski repelent izrađen na bazi sulfonovanog ribljeg ulja.

Komplatan spisak ažurirane liste dozvoljenih preparata može sa pogledati ovde.

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera