ravago veliki

Bio-bašta najstariji oblik gajenja biljaka

Bio-bašta najstariji oblik gajenja biljaka

Novosadsko Udruženje „Luka znanja“ putem radionica upoznaje poljoprivrednike s principima i važnošću organske proizvodnje.

U okviru projekta "Organska poljoprivreda za VAS" koji organizuje Udruženje "Luka znanja", a koji se realizuje uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, održana je radionica "Korak po korak do bio bašte" u banatskom mestu Krajišnik.

Zainteresovani poljoprivrednici su mogli da saznaju šta je to bio - bašta i koji su njeni osnovni elementi, gde se i kako može projektovati bio - bašta, koje su njene agroekološke specifičnosti, kojim se elementima vrši biološka kontrola, ali i na koji način svako može projektovati plan svoje bio - bašte.
Napomenuto je da bio - bašta najstariji oblik gajenja kultivisanih biljaka, a naznačeno je da primena ekologije u poljoprivredi, odnosno spoj agrotehničkih mera ukomponovan sa prostorom, predstavlja važan korak u očvanju čovekove životne sredine.

Poljoprivrednici su bili najzainteresovaniji za način đubrenja, kao i pravljenja zaštitnih pojaseva oko bio - bašta. 

Navedeni su neki primeri dobre prakse kod nas i u inostranstvu pomoću kojih je učesnicima današnje radionice podrobnije objašnjen proces organskog uzgoja kultura u bio - baštama, ali i predstavljena šansa za razvoj agroekoturizma koji je sve razvijeniji u zemljama razvijenog Zapada.
Koordinatorka na projektu "Organska poljoprivreda za Vas", čiji je medijski pokrovitelj agencija Tanjug, Dr Zorana Srećkov kazala je da je cilj današnje radionice sadržani u ideji da se ljudi podsete stvari koje su već čuli na ranije održanim predavanjima u vezi sa organskom proizvodnjom.

"Veliki broj ljudi je već prošao proces edukacije, mi ih podsećamo na neke osnovne pojmove u vezi sa pravljenjem bio - bašte i uvođenjem agroekoloških principa i agrotehničkih mera koji će im pomoći da svoje bašte pretvore u bio - bašte", kazala je Srećkov istakavši da su primetan veliki napredak tokom realzacije projekta "Organska poljoprivreda za VAS", jer ljudi razmišljaju o organskoj proizvodnji kultura ne samo na osnovu proizvodnje zdrave i kvalitetne hrane, već u smeru da je to jedan on preduslova za očuvanje životnog prostora.

U skladu sa time, kao najpozitivniju stvar u realizaciji tog projekta, koordinatorka je istakla da je veliki broj zainteresovanih poljoprivrednika video mogućnosti za razvijanje novih zelenih poslova, a dodaje da je animiran je i određeni broj mladih, što, prema njenoj oceni, predstavlja male iskorake u ostvarivanju velikog cilja.
Komentarišući ranije faze projekta, ona je kazala da su reakcije poljoprivrednika veoma dobre na priručnik o organskoj proizvodnji rasada, koji se ocenjuje kao jedini priručnik za proizvodnju po organskim principima u Srbiji, a njegov značaj je utoliko veći ako se u obzir uzme da je rasadnički period veoma opasan i zahteva znanja koja se moraju primeniti da bi se dobio kvalitetan rasad.

Realizacija projekta "Organska poljoprivreda za VAS" nastavlja se i tokom sledeće godine, a koordinatori projekta se nadaju da će što veći broj ljudi shvatiti sve značaje organske proizvodnje kultura, sa posebnim akcentom na animiranje mladih poljoprivrednika i edukaciju.

U okviru tog projekta već je završeno sa pisanjem, izradom i štampanjem publikacije o organskoj proizvodnji rasada, a ranije je i održana tribina u Novom Sadu na kojoj je taj priručnik predstavljen i podeljen poljoprivrednicima koji su zainteresovani za organsku proizvodnju.

Izvor:Dnevnik
 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera