ravago veliki

Poseta proizvođača iz BiH i Moldavije Selenči

Poseta proizvođača iz BiH i Moldavije Selenči

Cilj stručne posete  je upoznavanje sa radom uspostavljenog Centra za učenje, što predstavlja dobro praktično iskustvo za dalju realizaciju aktivnosti projekta i ostvarivanje njegovih ciljeva.

Od 15. do 18. maja ove godine u Selenči, u Centru za organsku proizvodnju u Selenči boraviće predstavnici Nacionalne agencije za ruralni razvoj iz Moldavije (National Agency for Rural Development) i Savez udruženja organskih proizvođača FBiH iz Bosne i Hercegovine (Federation of Associations of organic producers FB&H – FAOP).

Poseta se odvija u okviru projekta „Socijalno uključivanje i osnaživanje mladih kroz podršku razvoju centra za učenje u organskoj proizvodnji“(Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production), finansiranog iz Višegradskog fonda (Visegrad Fund).

Cilj njihove stručne posete Centru za organsku proizvodnju je upoznavanje sa radom uspostavljenog Centra za učenje, što predstavlja dobro praktično iskustvo za dalju realizaciju aktivnosti projekta i ostvarivanje njegovih specifičnih i opšteg cilja.

Centar za učenje, koji će obići predstavnci organizacije iz BiH i moldavske nacionalne agencije za ruralni razvoj, uspostavlja se kako bi se unapredili uslovi za socijalnu inkluziju mladih poljoprivrednika iz regiona zapadnog Balkana i Moldavije, koji se bave organskom proizvodnjom, te kako bi preko te proizvodnje dobili priliku da se obrazuju, motivišu da započnu ili poboljšaju sopstveni biznis.

Pored toga, predstavnici Nacionalne agencije za ruralni razvoj iz Moldavije i Savez udruženja organskih proizvođača FBiH iz Bosne i Hercegovine posetiće i Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, 85. po redu, na kojem tradicionalno svoje proizvode izlaže Centar za organsku proizvodnju Selenča.

Sajmu u Novom Sadu prisustvuje blizu 150.000 posetilaca iz celog sveta, a u poslednjih nekoliko godina beleži se stalan rast poseta izložbama organskih proizvoda.

  (Agrosmart)

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera