ravago veliki

Urbana organska poljoprivreda osvaja Banja Luku

Urbana organska poljoprivreda osvaja Banja Luku

Osniva se zadruga koja će zaposliti 100 mladih koji će sa na gradskim površinama baviti uzgojem jagodičastog voća i meda.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta Bana Luka osniva poljoprivrednu zadrugu u okviru projekta "Urbana poljoprivreda" koji će se baviti organskom proizvodnjom jagodičastog voća i povrća te meda. Planirano je zapošljavanje 100 osoba, a  povrće će se uzgajati u gradu, po uzoru na evropske i svjetske metropole.

U planu je proizvodnja malina, kupina, jagoda, plastenička proizvodnja povrća i pčelarstva. Plasman proizvedenih količina je osiguran ugovorom s hladnjačama. Ciljna populacija su mladi o ljudi kojima bi kroz ovaj projekat trebalo da se reši pitanje egzistencije.

Projekat finansira Evropska unija, a implementira ga Međunarodna organizacija rada-ILO. Partnerske organizacije su Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Grad Banja Luka, Caritas Švicarske iz Sarajeva i nekoliko poljoprivrednih preduzeća.

"Ovaj projekat predstavlja prvi program uvođenja komercijalne certifikovane organske proizvodnje jagodičastog voća i povrća u RS-u. Projekat ima ekonomski i socijalni značaj jer je planirano da se 100 osoba skine sa Zavoda za zapošljavanje i registruju se kao komercijalna poljoprivredna gazdinstva. Blizu 20 korisnika će imati proizvodnju na oglednom dobru u Motikama, gde je već  zasađen hektar malina, a pedesetak košnica pčela je stavljeno na raspolaganje mladima koji žele da se bave pčelarstvom. Projekat predviđa da 85 korisnika imaju  proizvodnju na vlastitom zemljištu,” kažu na Poljoprivrednom fakultetu Banja Luci.

Zadruga bi trebala biti smještena u zgradi u ulici Motike kod broja 439. Reč je o prostoru od 126,89 metara kvadratnih po cijeni od 44,41 KM mjesečno. U ovim prostorijama će biti, između ostalog, smeštene radionice za košnice i druge pčelarske proizvode, sortirnica i pakirnica te hladna soba za pripremni smeštaj proizvoda do isporuke. Dekan Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci  prof.dr  Nikola Mičič kaže da je osnovna karakteristika Urbane poljoprivrede lokalna proizvodnja hrane za lokalnu upotrebu  a to je  koncept koji osigurava:

- zapošljavanje stanovništva,

- kultivaciju gradskih i prigradskih površina,

- više hrane i zdraviju ishranu, povećanje ekonomske moći grada i stanovnika

-  jače veze među stanovnicima.

 Tipičan način proizvodnje u urbanoj poljoprivredi je biointenzivna metoda kojom se na ograničenim površinama proizvode velike količine organske hrane.

Ovo je  kod nas novina,  a  u evropskim gradovima lokalne vlasti često podržavaju ovakve inicijative. Primera radi, u Londonu je samo 2008. godine otvoreno blizu 1.500 lokacija za uzgajanje povrća, a u Parizu je 2013. pokrenuto petnaestak projekata urbane poljoprivrede jer je interes stanovnika da se bave ovom aktivnošću ogroman, kao i potražnja za tom vrstom hrane. Hrana se uzgaja čak i na krovovima zgrada.

“Poljoprivredni fakultet svoj interes u ovom projektu vidi pre svega  kao mogućnost transfera naučnih dostignuća, i sticanje određenih referenci. Mi imamo dovoljno znanja da možemo korisnicima projekta pružiti neophodnu edukaciju i savetodavnu pomoć, odnosno na taj način  učestvovati u ovom vrlo zanimljivom i korisnom projektu”, rekao je prof. dr Mićić. 

(Micro mreza)

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera