ravago veliki

Buvač preti kupusu i rotkvici

Buvač preti kupusu i rotkvici

Prezimljava odrasli insekt i pojavljuje se kada su temperature oko 15 C° , zbog toga ih sada nalazimo na biljkama semenskih i ostalih krstašica

Pregledom semenskih useva kupusa i rotkvice uočena je značajnija brojnost kupusnog buvača na biljkama. Buvači su štetočine koje u sušnom proleću mogu značajno da oštete mlade biljke kupusnjača i drugih biljaka iz roda krstašica.

Kupusni buvač - Phyllotreta spp. je sitni insekt 2-3 mm, sjajno crne boje, ima jako razvijene femure na trećem paru nogu što mu omogućava da dobro skače. Larve su beličaste ili bledo žute sa tamnom glavom i tri para grudnih nogu. Jaja su beličaste boje, eliptičnog oblika i položena su uglavnom u zemljištu ili na listu ( P. nemorum).

Prezimljava odrasli insekt i pojavljuje se kada su temperature oko 15 C° i tada ih možemo uočiti na biljkama, zbog toga ih sada nalazimo na biljkama semenskih i ostalih krstašica ( uljana repica, slačica idr.).

Najznačajnije štete prave na tek iznikle useve izgrizajući listove, praveći na njima sitne rupe, zbog čega vrlo često dolazi do sušenja i propadanja mladih biljaka. Suša pogoduje pojavi buvača,  pa su i štete usled oštećenja i nedostatka vlage još izraženije. Zalivanje u jutarnjim časovima može da bude jedna od mera u suzbijanju. Hemijsko tretiranje se izvodi kada je oštećeno 10% lisne mase, posebno je potrebno kod mladih tek poniklih ili rasađenih biljaka.

Od insekticida koji su registrovani za tretiranje mogu se koristiti oni na bazi malationa – Etiol tečni u dozi od 1,5 do 2,5 l/ha, ili na bazi dimetoata – Dimetogal ili Perfekthion u dozi od 0,75 do 1 l/ha.

PSS Vrbas

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera