ravago veliki

Proizvodnja rasada lubenice i dinje

Proizvodnja rasada lubenice i dinje

Potrebno je proizvoditi rasad po najvišim standardima kako u pogledu fitosanitarne ispravnosti tako i po biološkim osobinama i fiziološkom stanju

Rana proizvodnja lubenica i dinja kao toploljubivih biljaka u našim proizvodnim uslovima obavezno uključuje proizvodnju rasada, na taj način se skraćuje potrebno vreme za rast biljke na otvorenom polju. Pod pojmom rasad podrazumevamo biljku u fazi kada ima 4 do 10 stalnih listova koja je proizvedena u zastićenom prostoru.

Potrebno je proizvoditi rasad po najvišim standardima kako u pogledu fitosanitarne ispravnosti tako i po biološkim osobinama i fiziološkom stanju. Greške koje nastanu u proizvodnji rasada gotovo da ne mogu da se isprave u kasnijim fazama, bez obzira na sav trud i sva materijalna sredstva uložena u proces proizvodnje. Uspešna rana proizvodnja lubenice i dinje podrazumeva proizvodnju zdravog rasada dobre kondicije što postižemo obezbeđivanjem optimalnih uslovi za rast i razvoj.

1.Svetlost - jačina svetlosti i dužina trajanja svetlosti(dužina dana) je od izuzetne važnosti zbog neposrednog uticaja na ranostasnost i prinos. Nedostatak svetlosti može dovesti do izduživanja rasada. Ukoliko ne postoji mogućnost dopunskog osvetljenja treba smanjiti broj biljaka postavljenih na metar kvadratni kako bi svaka od biljaka što efikasnije koristila svetlost, najloni moraju biti čisti, da nema objekata koji zasenjuju plastenik.

2.Temperatura- Optimalne temperature vazduha zavise od biljne vrste i fenofaze razvoja biljaka. Optimalna temperature za proizvodnju rasada je 25 ⁰C dok je minimalna 14⁰c a maksimalna 35 ⁰C. U fazi nicanja optimalna temperature treba da je u intervalu 23-26 °C. Neposredno po nicanjua lubenice optimalna temperatura u trajanju 7 do 10 dana trba da je 17 do 20 ⁰C a noćna 14 do 16 ⁰C. U vreme intenzivnog porasta rasada lubenice dnevna temperature treba da je 22 do 26 ⁰C a noćna 16 do 18 ⁰C.

3.Relativna vlaznost vazduha - u plastenicima je visoka i zbog toga dolazi do izduživanja rasada lubenica što je jako lose jer takve biljke su osetljivije na biljne patogene i uticaj vetrova koji u vreme iznošenja istog znaju biti veoma jaki. Vlažnost utiče na razvoj patogena i pojavu bolesti i zato je neophodno da objekat ima dobro provetravanje kako bi se regulisala vlaznost vazduha. Vlaznost je potrebno održavati u granicama 75 do 85 % što se postiže provetravanjem a najbolje u jutarnjim časovima.

4.Voda - za zalivanje lubenica u rasadu idealna je tempratura vode oko 25⁰C ali u praksi to je teško ostvariti pa zato treba paziti da temperatura vode za zalivanje ne bude niža od 18⁰C. Voda za zalivanje ne bi trebalo da sadrži hlor. Norme zalivanja rasada lubenice treba da se kreće od 5 do 10 litara po kvadratu. Norme i vreme zalivanja uskladiti sa temperaturom. Najbolje je zalivati hranljivim rastvorom čime se podstiče ujedno i razvoj biljaka.

5.Supstrat - je važan faktor u gajenju lubenica i on mora da zadovolji uslove u pogledu fizičkih, hemijskih i bioloških osobina, što znači da mora biti lak, plodan, rastresit da ima veliku moć upijanja vode da bude topao takodje je bitno i da je dezinfikovan da u sebi ne sadrži patogene kao i semena korova…

6.Objekat , čaše, kese, kontejneri i alatke sa kojima radimo je neophodno pred proizvodnju rasada lubenica pregledati i dezinfikovati.

7.Vreme setve lubenica zavisi od planiranog vremena rasadjivanja zato što starost rasada ne bi trebala da je veća od 35 dana kao ni mladja od 25 dana. Kod planiranja vremena setve uzeti u obzir dužinu proizvodnje rasada i tako početi sa setvom maksimalno 35 dana pre očekivanog rasadjivanja.

8.Dubina setve je od oko 2 do 3 cm i to moze i suvo seme kao i naklijalo.

9.Prihranjivanje lubenica poceti od formiranja prvog stalnog lista i to najbolje raditi zalivanjem hranljivim rastvorom. Folijarno prihranjivanje u početnim fazama proizvodnje rasada nije preporučljivo, kako bi se sprečilo preterano izduživanje hipokotilarnog dela, ili pak ožegotine usled grešaka u koncentraciji. Zaštitu rasada početi sa sejanjem lubenica kada supstrat zalivamo sa rastvorom propamokarba 0,25% ,4 l/ha a ostali tretmani prema potrebi.

Desetak dana pred rasadjivanje početi sa kaljenjem kada se vrši postepeno prilagodjavanje uslovima spoljašnje sredine.

Od pravilne nege zavisi kvalitet rasada lubenice a obzirom da je rasad najvazniji faktor u proizvodnji lubenica znači utiče na formiranje prinosa. Ako su osnovni parametri u suvišku ili deficitu to može dovesti do ozbiljnih poremećaja u razvoju rasada. Dobro odnegovan rasad starosti 35 dana treba da poseduje dobro razvijen korenov sistem, potpuno formiran 6 do 8 pravih listova, da je kratak, snažnog i debelog stabla, što omogućuje brz prijem bez pojave ikakvog stresa i uspešnu proizvodnju.

PSS Ruma
Dipl.ing. Neđeljka Jekić

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera