ravago veliki

Sačuvajte papriku

Sačuvajte papriku

Stručnjaci kompanije "Agromarket" savetuju kako da zaštitite ovu toploljubivu biljku. Promenjivo vreme stvara uslove za infekcije

 

Paprika se poslednjih dvadesetak dana rasađuje na otvorenom polju. Kao izuzetno topoljubivoj biljci nisu joj odgovarale niže temperature vazduha pa je dolazilo do usporene adaptacije na nove uslove i slabljenja kondicionog stanja gajene biljke.

Istovremeno, promenljivi vremenski uslovi (učestale padavine i visoke temperature vazduha) stvaraju optimalne uslove za nastajanje i širenje infekcije prouzrokovača bakteriozne plamenjače lista paprika – Xanthomonas campestris var. campestris, pa je potrebno izvršiti hemijsku zaštitu fungicidom na bazi bakar-hidroksida – Fungohem SC u dozi od 2,5 l/ha ili Funguran-OH (1,5 kg/ha). 

Prilikom primene sredstava za zaštitu i ishranu bilja neophodno je poštovanje preporuka proizvođača, korišćenje zaštitne opreme (odelo, rukavice, maska, naočare), kao i pravilno postupanje sa iskorišćenom ambalažom.

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera