ravago veliki

Vreme je za pripreme za sadnju rena

Vreme je za pripreme za sadnju rena

Najbolje se razvija na temperaturi 17-20 stepeni, ima skromne zahteve prema vlazi i voli rastresita i ocedna zemljišta.

Ren je višegodišnja biljka koja ima značajnu ulogu u lečenju reumatizma, gihta, bolesti želuca, bubrega, jetre, žuči, creva... Njegovi podzemni delovi koriste se kao cenjen dodatak hrani i začin.

Ova biljka odlično podnosi niske temperature, i ne dolazi do njenog izmrzavanja. Najbolje se razvija na temperaturi od 17-20° C , ima skromne zahteve prema vlazi i ne voli visok nivo podzemnih voda. Treba ga gajiti na plodnim rastresitim i ocednim zemljištima. Ne podnosi kisela zemljišta sa pH vrednošću ispod 5.5.
Osnovna obrada zemljišta pre sadnje rena izvodi se u više navrata sve do zimskog dubokog oranja na dubinu do 30 centimetara.

 Na proleće, kada to dozvoli vreme, treba pripremiti zemljište, odnosno usitniti ga i rastresti do dubine 12 centimetara. Đubrenje se obavlja sa 50-70t/ha stajnjaka i 100-120 kg azota, 100-130kg fosfora i 150-180 kg kalijuma.

Svu količinu stajnjaka i 2/3 fosfora i kalijuma treba uneti sa osnovnom obradom , a preostalih 1/3 fosfora i kalijuma, kao i ½ azota sa površinskom obradom. Preostalih ½ azota treba primeti kroz prihranu.

Reznice rena uzimaju se tokom jeseni prilikom vađenja zadebljalih delova korenova. Treba da su dužine oko 25 cm i debljine do 1-2 cm. Gornji kraj reznice se seče horizontalno, a donji koso. Tako spremljene reznice se čuvaju na hladnom mestu u pesku.

U proleće, neposredno pred sadnju reznice se vade iz peska, pregledaju i odabiraju zdrave. Svi izbojci se odstranjuju, izuzev krajnjih. Reznice treba zasaditi što je ranije moguće u martu.

Sadnja reznica može biti ručna i mašinska. Reznice se postavljaju u otvorene brazde na rastojanju do 35 cm i mogu se zagrnuti ručno ili ravnjačem. Ako su reznice kraće, a deblje mogu se saditi mašinski na dubinu oko 10 cm.

Kada nikne i pojave se redovi može da se međuredno kultivirati i pri tome treba paziti na mlade biljke. Obično se kultivira dva do tri puta.

Prihrana se obavlja preostalim azotom u dva navrata. Poželjna je i prihrana preko lista. Ukoliko postoji potreba treba ga navodnjavati 2-3 puta tokom sezone.

Ren se može vaditi tokom cele godine, ali je glavna berba u jesen kada lišće požuti. Može se vaditi ručno i mašinski. Izvađeni korenovi se čiste od zemlje a gornji deo se odseca na mestu gde počinju listovi.

Izvor:PSSS

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera