ravago veliki

Ratarstvo

Lisne vaši na strnim žitima

Lisne vaši na strnim žitima

Broj jedinki vašiju po klasu mora prelaziti 30 u vreme voštanog zrenja, a u kasnijim fazama žita broj jedinki može prelaziti i 60 da bi se preporučila hemijska zaštita.

Virdžinija miriše na berićet

Virdžinija miriše na berićet

Padavine dobro došle rasadu duvana u Sremu. Temperature nisu bile visoke pa je početak ovogodišnje proizvodnje duvana na sirovinskom području JTI uspešan

Biljne vaši na strnim žitima

Biljne vaši na strnim žitima

Isisavaju biljne sokove, slabe biljku, smanjuju rast, utiču na kvalitet plodova. Prenose biljne viruse, stvaraju uslove za pojavu gljiva čađavica

Rokovi setve kukuruzu najbitniji

Rokovi setve kukuruzu najbitniji

 U sušnim godinama, u ranijim rokovima setve postižu se bolji  prinosi, a prinos iz setve obavljene sredinom maja može biti manji i do jedne tone 

Iz Beočina pravac Konstanca

Iz Beočina pravac Konstanca

Otvoreni silosi u kojima će moći da se skladišti od 24.000 tona. Vrednost investicije je pet miliona evra, a investitor kompanija Agrogrnja 

Isplate se prolećne kulture

Isplate se prolećne kulture

Već desetak godina uopšte ne sejem pšenicu jer mi je računica daleko neizvesnija nego s prolećnim kulturama, kaže proizvođač iz somborskog atara

Slatki koren na 55.000 hektara

Slatki koren na 55.000 hektara

Sunoko još na početku prošle kampanje ponudio 35 evra po toni šećerne repe. Biće ove godine zasejane veće površine pa ćemo i šećera više proizvesti 

Kad i zašto je potrebno valjanje

Kad i zašto je potrebno valjanje

Sadašnje sorte ozimih strnina imaju jači, agresivniji razvoj korenovog sistema, u odnosu na sorte gajene pre trideset i više godina.

Kraljica ratarstva uvek slatka

Kraljica ratarstva uvek slatka

Procene su da će pod slatkim korenom biti zasejano 55 do 60.000 hektara.  Za razliku od drugih ratarskih kultura, za repu postoji ugovor, cena je izvesna

Trenutno stanje useva

Trenutno stanje useva

U narednom periodu neophodno je redovno pratiti stanje ozimih useva, jer su vremenski uslovi promenljivi i imamo česta variranja kišnog i sušnog perioda.

Suncokret, priprema za setvu

Suncokret, priprema za setvu

U proleće je obvezno zatvaranje brazde, a predsetvenu pripremu treba obaviti na dubinu setve. Optimalni rok za setvu: 10. aprila - 20. aprila.

Soja u monokulturi

Soja u monokulturi

Jedno od pravila na kojima se zasniva integralna zaštita bilja je plodored. U plodosmeni useva soje nije poželjno gajenje suncokreta i uljane repice

Stanje azota u zemljištu

Stanje azota u zemljištu

 Obavezno obići useve i pogledati da li se na krunici (čvoru bokorenja) pojavljuju mladi novi korenovi koji govore o "buđenju" useva tj. pokretanju vegetacije

Bliži se setva, koje hibride?

Bliži se setva, koje hibride?

Osloniti se na proverene, koji su više godina već u ispitivanju rezultata iz rejona u kome se ima nameru hibrid gajiti i uvoditi po jedan, dva, tri nova

Prvo analiza pa prihrana

Prvo analiza pa prihrana

Pšenica posejana u kasnijim rokovima uspela je da se razvije i da izdrži ove uslove, međutim nedostatak zimskih padavina mogao bi da se odrazi na proizvodnju.

"Green seeker" u prihrani žita

"Green seeker" u prihrani žita

Korišćenje bespilotnih letelica uz ovaj ručni senzor dalo dobre rezultate u primeni azotnih đubriva, određivanju potreba i postignutim prinosima

Vreme je za prihranu pšenice

Vreme je za prihranu pšenice

Cilj je optimalno đubriti i održavati ekološku ravnotežu, a ne zagađivati zemljište. Prvo uraditi analizu zemljišta pa onda odrediti dozu azota

Čvor bokorenja, život biljke

Čvor bokorenja, život biljke

U normalnim poljskim uslovima iz jednog zrna ozime pšenice može se dobiti pet do sedam izdanaka

Pripreme za prihranu ozimih useva

Pripreme za prihranu ozimih useva

Prihranom, jednom od najvažnijih agrotehničkih mera, je potrebno obezbediti dovoljnu količinu azota biljkama za naredni deo vegetacije.

Kako se kali pšenica

Kako se kali pšenica

Biljke se za niske temeparture pripremaju od jeseni, kada noće temperature padaju i kada usporava disanje i skuplja šećer

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera