ravago veliki

Biljne vaši na strnim žitima

Biljne vaši na strnim žitima

Isisavaju biljne sokove, slabe biljku, smanjuju rast, utiču na kvalitet plodova. Prenose biljne viruse, stvaraju uslove za pojavu gljiva čađavica

Obilaskom poljoprivrednih prozvođača u Starčevu i Omoljici, utvrđeno je prisustvo biljnih vaši na klasovima strnih žita. Populacija vaši je izuzetno velika na parcelama gde nije odrađen insekticidni tretman u cilju suzbijanja žitne pijavice (Lema melanopus L.).

Biljne vaši su sitni insekti, različitih boja (zavisi od vrste), ali najčešće su crne, crvene i zelene. Postoje krilate i beskrilne forme. Imaju veliki broj generacija tokom godine. Na gajenim biljkama se kod nas javlja oko 100 vrsta, a ekonomski značajno oko 40.

Štete od vaši mogu biti:

  1. direktne - isisavaju biljne sokove, slabe biljku, smanjuju rast, utiču na kvalitet plodova.
  2. indirektne - prenose biljne viruse, stvaraju uslove za pojavu gljiva čađavica.
  3.  

Sve biljne vaši se razmnožavaju partenogenezom - iz neoplođenih jaja razvijaju se nove jedinke. Ženka rađa žive larve bez oplodnje, tako da samo jedna ženka na klasu može formirati čitavu koloniju. Sveže položena jaja su zelena, a kasnije postaju crna. Biljne vaši, koje se razvijaju na strnim žitima, prezimljavaju kao odrasle ženke i larve ili u formi jajeta na žitima i travama. Mesto ishrane je  klas. Javljaju se u proleće, a najveća brojnost je početkom jula, kasnije opada.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled klasova pšenice i drgih strnih žita na prisustvo vaši. Ukoliko se utvrdi velika brojnost, preporučuje se insekticidni tretman nekim od sledećih preparata koji imaju kratku karencu (10 - 14 dana):

  • FURY 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin): 0,1 l/ha
  • DURBIN EW (a.m. cipermetrin): 0,3-0,6 l/ha
  • CYTHRIN (a.m. cipermetrin): 0,12-0,24 l/ha

 

Savetodavac: mast. inž. zaštite bilja Stojan Jevremović

PSS Institut Tamiš doo Pančevo

 

 

 

 

 

 

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera