ravago veliki

Farinelli, prinosna sorta pšenice

Farinelli, prinosna sorta pšenice

Ovu sortu odlikuje izuzetan kvalitet brašna i visoka otpornost na najznačajnije bolesti.

Proizvođačima se za predstojeću setvu nudi seme francuskih sorti pšenice koje na našem tržištu distribuira "Agromarket".  

Sortu Farinelli odlikuje izuzetan kvalitet brašna, naravno uz visoke prinose. Osnovne karakteristike sorte su da je srednje rana, vrlo visokog potencijala prinosa, sa izraženim bokorenjem. Stabljika sorte Farinelli je srednje visine (85 do 90 cm) i nije sklona poleganju. Poseduje dobru otpornost na stres.

Sorta Farinelli poseduje visoku otpornost na prouzrokovača rđe (Puccinia spp.), umerenu osetljivost na pepelnicu (Erysiphae graminis), tolerantnost na prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.) i virus crtičastog mozaika pšenice (Wheat streak mosaic virus WSMV).

Sorta Farinelli, prinosna sorta daje dobar kvalitet brašna, a osnovni nutritivni parametri su da je farinogramska vrednost A2/B1, a prosečan sadržaj proteina (12-14%) i glutena (25-35%), uz visok hektolitar (81-83 kg/hl), a broj padanja se kreće od 290 do 330 sec.

Optimalno vreme setve sorte Farinelli je od početka oktobra do prve dekade novembra u normi od 450 – 550 klijavih semena po metru kvadratnom, odnosno do 220 kg/ha semena, mada norma zavisi od vremena i masi hiljadu zrna. Sorta kojoj je u intenzivnim uslovima proizvodnje, uz mere nege i zaštite poželjan i tretman regulatorima rasta.

Farinelli, prinosna sorta koja kako u ogledima, tako i na proizvodnim površinama daje od 7,5 do preko 10 tona po hektaru. Prosečan prinos na 78 hektaru na imanju PD “Zaječar” u količini od 7.990 kg/ha.

(Agrosvet)

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera