ravago veliki

Kasna setva odnela deo prinosa pšenice

Kasna setva odnela deo prinosa pšenice

Može se očekivati dobar rod useva iz prvih rokova setve koji se nalaze samo na 30 odsto zasejnih površina. Žetva za oko mesec dana.

Proizvodna 2016-2017 godina je za pšenicu veoma specifična. Kao retko koje godine se vreme setve pokazalo kao vrlo važan činilac u proizvodnji. Brz ulazak u zimu i dug hladan period bez zimskih padavina uslovio je da kasno zasejana pšenica nikne tek u „proleće“. Samo prvi rokovi setve obećavaju dobar rod, a to je oko 30% posejane pšenice. Oko 40% pšenice koja je posejana krajem oktobra i prvih dana novembra ne obećava visoke prinose, niža je, slabije je bokorila i zato ima manje klasova. Oba ova roka se nalaze u fazi oplodnje, nalivanja zrna. Za ovu pšenicu su završene sve mere nege.

Pšenica koja je nikla tek na „proleće“ je sad u fazi početka cvetanja, a to je pravo vreme da se izvrši fungicidni tretman.

Sva pšenica je u ovoj godini niža, a ovo se naročito odnosi na kasno poniklu pšenicu.

Do žetve, pšenica treba da prođe fazu oplodnje, formiranja i nalivanja zrna. Do oplodnje dolazi 6-12 časova posle oprašivanja, a 4-5 dana kasnije je formirana klica. Od oplodnje do takozvanog mlečnog stanja treba prosečno 20 dana, a sama mlečna faza traje 10-12 dana. Takozvano testasto stanje traje 6-10 dana i za vreme ove faze je najintenzivnije nakupljanje suve materije. Voštana zrelost u našim uslovima najčešće traje 7-8 dana i pšenica na kraju voštane zrelosti ima 20% vlage. U uslovima suše i visokih temperatura može trajati 3-4 dana, a u vlažnim i do 20 dana.

Procena koliko je vremena do žetve zavisi od vremenskih prilika. Optimalane dnevne temperature bi bile do 25°C i tada bi do žetve došlo za nešto više od mesec dana. U slučaju da se dnevne temperature povećaju budu između 25-30 °C i više, tada bi period do žetve mogao biti skraćen na 20-25dana. Dužina perioda nalivanja zrna je u direktnoj korelaciji sa visinom prinosa i zato nam ostaje da se nadamo da neće doći do perioda sa visokim tepmperaturama i da će bar ovaj period biti povoljan za razvoj pšenice.

 Dipl. ing. Predrag Marjanski

(PSS Vojvodina)

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera