ravago veliki

Pripreme za prihranu ozimih useva

Pripreme za prihranu ozimih useva

Prihranom, jednom od najvažnijih agrotehničkih mera, je potrebno obezbediti dovoljnu količinu azota biljkama za naredni deo vegetacije.

Usevi strnih žita koji su posejani u optimalnom agrotehničkom roku uz upotrebu preporučenih količina hraniva pred setvu nalaze se u dobroj kondiciji. Usevi se nalaze u fazi bokorenja. U proizvodnji strnih žita sledi prihrana useva. Prihranjivanje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera u proizvodnji strnih žita. Prihranom je potrebno obezbediti dovoljnu količinu azota biljkama za naredni deo vegetacije. Najintenzivnije usvajanje hraniva je u fazama bokorenja i vlatanja kada je i porast biljaka najintenzivniji.

Pre upotrebe azotnih đubriva potrebno je odrediti količinu hraniva koju je potrebno dodati na parceli. To je moguće utvrditi na osnovu N-min analize gde se utvrđuje sadržaj nitratnog azota. Uzorci se uzimaju sa tri dubine do 0 – 90 cm. Posle analiza na osnovu sadržaja u zemljištu moguće je utvrditi tačnu količinu azota koju je potrebno upotrebiti na posmatranoj parceli uzimajući u obzir sledeće specifičnosti:

o    Zahteve sorte

o    Mineralizacija azota

o    Obilazak useva

o    Gustinu useva optimalno 450 – 500 biljaka na m2 – za ređe sklopove povećeti količinu za 10% za svakih 50 biljaka manje,   za gušće useve smanjiti za 10% za svakih 50 biljaka više

o    Broj prihrana do 80 kg N/ha jedna prihrana

o    Više od  80 kg N/ha dve prihrane, prva prihrana 60% u drugoj prihrani 40%

Na izbor đubriva utiče pH vrednost zemljišta. Đubrivo AN (33% azota), ili UREA (46% azota) imaće prednosti na zemljištima neutralne reakcije. Na kiselim zemljištima koristiti KAN (27% azota). U svakom slučaju, proizvođačima se savetuje da urade analizu zemljišta i utvrde optimalnu dozu za svaku njivu. Tako će se postići maksimalni mogući prinos na svakoj parceli u ovoj godini, izbeći opasnost od poleganja, uštedeti novac i povećati konkurentnost.

PSS Senta

Poslednja izmena
Prethodni članak
Čvor bokorenja, život biljke
Sledeći članak
Kako se kali pšenica
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera