ravago veliki

Pripremite se na vreme za setvu šećerne repe

Pripremite se na vreme za setvu šećerne repe

Kraljicu polja treba sejati kada se površinski sloj zemljišta dbine do pet centimetara zagreje na šest stepeni.

Preduslov za uspešnu proizvodnju šećerne repe je blagovremena i kvalitetna setva, a njen kvalitet zavisi od toga kako je izvedena predsetvena priprema zemljišta. Površinski sloj zemljišta treba da bude rastresit da obezbedi lakše nicanje. Kvalitetna predsetvena priprema takođe obezbeđuje i efikasno delovanje herbicida, sprečava rizik od stvaranja pokorice  i prekida kapilaritet što čuva vlagu od evaporacije.

Šećerna repa je usev koji pripada ranoj prolećnoj setvi. Rani rok setve ima svoje prednosti i mane. Prednost je to što se bolje koristi zimska vlaga, a seme šećerne repe se seje u plitkom sloju od 2-3cm (pilirano seme zahteva čak 200% vlage u odnosu na svoju težinu). Takođe ranim rokom setve se izbegava i repina pipa jer njena aktivnost je vezana za spoljnu temperaturu, a u periodu marta su uglavnom niže temperature i pipa nije aktivna, ili je manje aktivna.

U našim agroekološkim uslovima optimalan rok za setvu šećerne repe je od 05.03. do 25.03. Ovo je kalendarski rok, ali setvu treba započeti onda kada se površinski  sloj zemljišta od 5 cm zagreje na 6°C. Seme šećerne repe počinje da klija vec na 4 °C , ali veoma sporo. Kada je temperatura zemljišta viša od 15°C uz dovoljnu količinu vlage, repa niče za 7-8 dana. Mana ranog roka setve je osetljivost klijanaca na prolećni mraz.

Najosetljivija je u fazi kotiledona kada može da strada već na - 1°C, ali kada uđe u fazu prvog para listova otpornos je veća i može da izdrži kratkotrajne mrazeve i d – 4°C.

Repu treba sejati na dubinu oko 3 cm. Plitka setva nosi rizik isušivanja gornjeg sloja te može biti problema sa klijanjem i nicanjem. Duboka setva takođe nije poželjna jer tada repa dugo niče i može da dođe do propadanja određenog procenta biljaka. Poželjno je ujednačeno, ravnomerno  nicanje.

U našoj praksi repa se seje na 50 cm medjurednog razmaka sa rastojanjem u redu od 15 – 18 cm. Ovakva setva obezbeđuje sklop u vađenju od oko 100.000 biljaka što je u savremenoj proizvodnji šećerne repe poželjno. Tada repa formira koren veličine od oko 800 do 1000 grama što osigurava visok prinos.

Izvor:PSS Vojvodine

 

 

 

Prethodni članak
Dan polja NS Instituta
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera