ravago veliki

Prve štete od bauljara

Prve štete od bauljara

Larve su aktivne do pojave prvih mrazeva, a sa otopljavenjem njihova aktivnost se nastavlja. Preporuka je da poljoprivredni proizvođači obiđu parcele. 

Poljoprivredna stručna služba Subotica je pregledom parcela utvrdila prisustvo larvi žitnog bauljara (Zabrus tenebrioides) u usevima pšenice koji su u monukulturi i na graničnim delovima parcela pored prošlogodišnjih strnina.

Uočena su karakteristična oštećenja, odnosno larve uništavaju lisnumasu, uvlače list u podzemni hodnik i iz njega sišu sokove, pa na kraju ostaje samo suva nervatura. Larve su aktivne do pojave prvih mrazeva, a sa otopljavenjem njihova aktivnost se nastavlja.

Preporuka je da poljoprivredni proizvođači obiđu parcele. Hemijske mere treba primenjivati po pojavi i širenju simptoma preparatima na bazi hlorpirifosa I bifentrina.

(PSS Subotica)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera