ravago veliki

Ko je sejao van roka imaće štete na pšenici

Ko je sejao van roka imaće štete na pšenici

Stručnjaci preporučuju da se sačeka sa prihranom žita posejanog van roka i da nikako ne treba početi pre marta

Pšenica sejana u optimalnim rokovima je u fazi bokorenja i snežni pokrivač je uspeo da sačuva biljke od izmrzavanja. Na oglednim poljima Poljoprivredne stručne službe Sombor na parcelama gde je snežni pokrivač nešto manji, primetili smo i neke izmrzle listove, što znači da je dvadesetodnevna niska temperatura ipak ostavila traga na pšenici, ali i na ječmu. Oštećenja su moguća, kažu stručnjaci, pre svega kod useva koji su sejani van optimalnog roka i koji su u fazi do tri lista. …

Olivera Sekulić, savetodavac PSS Sombor kaže da kod ovih useva se mogu očekivati, nakon ovolikog perioda niskih temperatura, i izvesna oštećenja. U kojoj meri će biti oštećenja znaće se po kretanju vegetacije, kada će biti jasnija slika”.

Rezultati “En min” metode koja se sprovodi svake godine da bi se utvrdilo prisustvo azota u zemljištu, kažu da je situacija za razvoj biljaka povoljna.

“Na osnovu šezdesetak uzoraka prosečan sadržaj u Vojvodini je nekih 130-140 kilograma po hetaru u sloju od 0 do 90 centimetara. Ovo je jako dobar sadržaj. Takođe i stanje vlage je dobro. Padavine koje su bile tokom oktobra i novembra su sačuvane u zemljištu.

Za pšenicu sejanu van optimalnog roka stručnjaci preporučuju da se sačeka sa prihranom i da nikako ne treba početi pre marta. Pšenicu i ječam posejane u oktobru treba početi sa prihranom sredinom februara ukoliko temperature ne budu ispod nule kako bi se mineralna đubriva mogla valjano rastvoriti.

(RTV)

 

Prethodni članak
Đubrenje sumporom
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera