ravago veliki

Sigurno snabdevanje drvnom masom kroz logističke centre

foto:pixabay
foto:pixabay

SERBIO realizuje BioRes - veliki evropski projekat čiji je cilj uspostavljenje logističkih i trgovinskih centara za biomasu i povećanje tržišno učešće domaćih drvnih goriva

Ako nam je cilj da do 2020. godine povećamo učešće obnovljivih izvora energije u energetskoj potrošnji na 27 odsto, kao što smo se obavezali, i ako zaista mislimo da pametnije iskoristimo biomasu kojom naše njive i šume obiluju, potrebno je, kažu stručnjaci, da se instalira još oko stotinu megavata takvih elektrana ali pre svega neophodno je da to postane opšteprihvaćen način razmišljanja. Naročito u sektoru agrobiznisa jer će nas, u suprotnom, drugi nadmašiti čak i tamo gde smo prilično jaki – u poljoprivredi. Čini se, idemo u dobrom pravcu jer sve više agrarnih kompanija u Srbiji nastoji da poveća upotrebu biomase nauštrb fosilnih goriva. Na farmama se sve češće dižu ovakva postrojenja, biomasa postaje sve važnija i gotovo da nema ozbiljne kompanije iz sveta agrobiznisa koja nije postavila takve temelje energetske i poslovne budućnosti.

Istim, dobrim, korakom ide se i u korišćenju biomase za proizvodnju toplotne energije u daljinskim sistemima, mahom iz drvne mase. Za sada, doduše, imamo jedan sistem daljinskog grejanja na biomasu, ali važno je to da ih je nekoliko u razvoju. Upućeni kažu da smo drvnu masu koje imamo 1,5 milion tona iskoristili više i bolje od poljoprivredne, čiji je potencijal procenjen na 1,7 milion tona.

Međutim, valja imati na umu da izgradnja elektrana na poljoprivrednu ili drvnu biomasu ili, na primer, razvoj sistema daljinskog grejanja korišćenjem ovih izvora energije, zahteva mnoge dodatne poslove i uslove. Za veće korišćenje biomase neophodan je razvoj tržišta, logističkih centara, kao i sklapanje dugoročnih ugovora o obezbeđivanju dovoljnih količina biomase u kontinuitetu. Koliko je važno da se poveća upotreba biomase, važno je i da se obezbedi logistika – bez toga nema ništa.

Upravo zbog toga Nacionalna Asocijacija za biomasu SERBIO od januara 2015. sprovodi BioRES projekat pod nazivom „Održivi regionalni lanci snabdevanja energentima na bazi biomase“. Cilj je da se uspostave logistički i trgovinski centri za biomasu (BLTC) i da se poveća tržišno učešće domaćih drvnih goriva kontrolisanog kvaliteta i iz šuma kojima se održivo gazduje. Projekat se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizon 2020 i u njega je uključeno devet partnera iz sedam zemalja: Austrije, Nemačke, Slovenije, Hrvatske, Finske, Belgije, Bugarske i Srbije. 

SERBIO je pre par dana, u okviru multikongresa SERBIAN VISIONS 2016,  projekta Nemačko - srpske privredne komore, organizovala treninge o održivim lancima snabdevanja drvnom biomasom i logističkim centrima.

Potpredsednik Nacionalne Asocijacije za biomasu SERBIO i menadžer BioRES projekta u Srbiji Vojislav Milijić je ukazao na to da su ovi lokalnih ili regionalni centri, sa optimizovanom organizacijom trgovine i logistike, u kojima  se trguje različitim proizvodima na bazi biomase standardizovanog kvaliteta, od izuzetnog značaja za razvoj energetskog sektora Srbije.

On je objasnio da u inicijalnoj fazi BLTC-ovi mogu biti platforme za marketing i prodaju, a da bi u kasnijim fazama oni trebalo da se razviju u centre sa sopstvenom proizvodnjom, skladištem i logistikom. Pored izgradnje ovih centara, cilj asocijacije SERBIO je da pomogne da se osigura sklapanje ugovora o prodaji najmanje 8.000 tona godišnje u proseku, što znači  1.000 do 1.500 tona energenta po jednom centru.

Prema njegovim rečima, ključni kriterijumi za otvaranje ovakvih centara su postojanje zainteresovanih privatnih investitora i lokalne administracije, postojanje svesti potrošača i potražnja na tržištu, kao i postojanje potencijala. Na osnovu toga već su kao potencijalne lokacije u Srbiji  prepoznati Nova Varoš, Priboj, Bajina Bašta, Šabac i Žitište. Za četiri lokacije urađenje su već studije izvodljivosti, a po svemu sudeći, prvi logistički centar će biti otvoren u Bajinoj Bašti, naveo je Milijić. Uz to, polaznike treninga upoznao je sa operativnim, investicionim i administrativnim troškovima, kao i sa potrebnom tehničkom opremljenošću centara. 

Ratko Todorović, diplomirani inženjer šumarstva, govorio je o Uredbi EU, trgovini drvetom i sertifikaciji šuma i proizvoda. On je naglasio da je akcenat evropske uredbe na zabrani trgovine ilegalno posečenim drvetom i proizvodima od takvog drveta na tržištu EU, kao i da iz tog razloga  operateri moraju da osiguraju sledljivost drveta kroz lanac snabdevanja od trenutka seče pa nadalje.

Đorđe Marić, master inženjer šumarstva, dao je presek ponude i potražnje biomase u regionu i obratio pažnju na važna pitanja na koja potencijalni investitori treba da obrate pažnju. Naglasio je da je važno znati koja količina i kvalitet biomase je zaista dostupan uizabranom području, te ko su potencijalni dobavljači i kupci. Takođe, objasnio je da je razvoj BLTC-a izuzetno kompleksan poduhvat, da su metode kojima se analiziraju uslovi okruženja iste kao za bilo koji drugi vid investiranja i da kod traženja izvora finansiranja svih faza treba iskoristiti trend zamene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije. Kako bi ovi centri bili uspešni, rekao je, svi činioci lanca snabdevanja BLTC-a moraju imati ekonomske, ekološke i socijalne benefite.

Serbian Visions  bio je dobra prilika za promociju BioRES projekta i dosadašnjih razultata, između ostalog i mobilne aplikacije BioRES calculator i priručnika za drvna biogoriva, standarde i kontrolu kvaliteta, a sve u cilju promocije održivih lanaca snabdevanja biogorivima. Info dani BioRES projekta održani tokom Serbian Vision nastaviće se početkom decembra u Novom Sadu. 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera