ravago veliki

Štetočine u skladištima mogu da izazovu velike gubitke

Štetočine u skladištima mogu da izazovu velike gubitke

Najvažnije je preventivno delovanje, a po potrebi i upotreba insekticida i rodenticida.

Najvažnije štetočine skladišta semena ratarskih kultura su: žitni, kukuruzni i pirinčani žižak, brašnar, mali brašnar, žitni moljac. Nihovo otkrivanje nije lako, jer su to uglavnom sitni organizmi. Mogu se uočiti tek kada se masovno razmnože i već prouzrokuju oštećenja.

Zbog toga je neophodno da se povremeno obavi pregled praznog skladišta, vreća i žita koje je smešteno u skladištu. Pregled praznih skladišta obavlja se pre unošenja novog semena. U praznim skladištima štetočine se mogu naći u pukotinama zidova, patosa, drvenih stubova, između raznih pregrada. Pregledom treba obuhvatiti i praznu ambalažu prisutnu u skladištima jer se na njoj mogu zadržati štetočine i preći na nove količine unetog semena. Pri obavljanju pregleda vreća prvo se obavlja pregled spoljne površine vreće, zatim dodirne površine nekoliko susednih vreća.

Mere koje se primenjuju za suzbijanje štetočina skladišta su: preventivne, hemijske i fizičke. Preventivne mere su najvažnije za zaštitu semena u skladištima, a istovremeno i najefikasnije.

Preventivne mere su: projektovanje i izgradnja skladišta, čišćenje i popravka skladišta, kontrola pre unošenja, sušenje semena, kontrola temperature i vlage, kontrola ambalaže. Hemijske mere podrazumevaju primenu hemijskih sredstava i tu spadaju: dezinsekcija praznih skladišta i zaprašivanje žita. Fizičke mere podrazumevaju primenu visoke ili niske temperature. U skladištima mogu biti prisutni i glodari (sivi,crni pacov,domaći miš...).

Za borbu protiv štetih insekata primenjuju se insekticidi, a za štetne glodare rodenticidi. Od insekticida mogu se primeniti preparati na bazi ativnih materija: pirimifos-metila, malationa, cipermetrina, a od rodenticida preparati na bazi a.m. bromadiolona. Prilikom upotrebe preparata obavezno je poštovati upustvo za primenu, naročito obratiti pažnju na radnu karencu i karencu.

Izvor:PSSS

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera