ravago veliki

Solarna energija greje katune u Crnoj Gori

Solarna energija greje katune u Crnoj Gori

Resorna ministarstva izdvojila budžetska sredstva za postavljanje fotonaponskih sistema na katune s ciljem da se stočarima omoguće bolji uslovi rada i života.

Ministarstvo ekonomije, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, započelo je treću fazu projekta “Solarni katuni”, u okviru koje će biti ugrađena 54 fotonaponska sistema na katunima u Crnoj Gori.

“Za treću fazu projekta izdvojena su budžetska sredstva od skoro 55.000 evra. Navedeni iznos odnosi se na 70 odsto ukupne vrednosti projekta, dok je 30 odsto učešće korisnika”, saopštilo je crnogorsko Ministarstvo ekonomije.

Za potrebe sprovođenja ove faze projekta, a u skladu sa sprovedenim javnom nabavkom za nabavku i instalaciju fotonaponskih sistema na katunima u Crnoj Gori, angažovana je firma BB Solar iz Podgorice.

U okviru prve dve faze projekta, koje su sprovedene 2012. i 2013. godine, ugrađeno je ukupno 189 fotonaponskih sistema na katunima u Crnoj Gori, za šta je iz budžeta izdvojeno 154.400 evra. Završetak treće faze projekta očekuje se u prvoj polovini ove godine, nakon čega će ukupan broj ugrađenih fotonaponskih sistema na crnogorskim katunima biti 243.

Ministarstva ekonomije i poljoprivrede i ruralnog razvoja od 2011. godine sprovode projekat “Solarni katuni”, koji ima za cilj da se što većem broju domaćinstava omoguće bolji uslovi života i rada, kao i da se stvore uslovi za povećavanje broja stočara na katunima.

“Projekat predstavlja jedan od pionirskih projekata u oblasti iskorišćavanja značajnog solarnog potencijala u Crnoj Gori. Ugradnjom fotonaponskih solarnih sistema rešavaju se problemi snabdevanja električnom energijom, što smanjuje potrebu za elektrifikacijom određenih područja, a energija dobijena na ovaj način je besplatna za korisnike objekata”, navode u Ministarstvu ekonomije.

Projektom se, kako dodaju, promovišu strateški principi promocije energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kao i osnovna načela regionalnog razvoja Crne Gore, sa posebnim fokusom na razvoj severnog regiona kroz primenu nisko-ugljeničnih tehnologija i održivi razvoj poljoprivrede.

Izvor:Balkangreenenergynews

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera