ravago veliki

Stočarstvo

 Simpozijum o zdravstvenoj zaštiti i reprodukciji papkara

Simpozijum o zdravstvenoj zaštiti i reprodukciji papkara

Greške u ovoj oblasti neminovno dovode do smanjenja stočnog fonda, čime se direktno ugrožava egzistencija svih koji su uključeni u stočarsku proizvodnju.

Bremenite ovce zahtevaju bolju ishranu

Bremenite ovce zahtevaju bolju ishranu

Zbog intenzivnog porasta ploda ovcama koje nose jedinice energetske potrebe povećavaju se za 50%, a kod onih koje nose blizance za 75% u odnosu na uzdržne potrebe.

Karantin za uvezene životinje traje do 30 dana

Karantin za uvezene životinje traje do 30 dana

U karantin se stavljaju životinje koje se uvoze radi uzgoja i reprodukcije i namenjene su za proizvodnju hrane, jaja za priplod i reproduktivni materijal.

Griženje repova kod svinja

Griženje repova kod svinja

Msc VLADISLAV VIŠNJIĆ, stručnjak kompanije RAVAGO: Griženje može da počne bez uzroka, da uključuje samo jednu ili dve životinje ili kompletne boksove svinja

Crvena kokošija grinja najopasnija za nosilje

Crvena kokošija grinja najopasnija za nosilje

Parazit je aktivan noću, jer koristi mrak da se pripoji uz životinju i sisa krv.

Čuvanje sena

Čuvanje sena

Dene u plastove ili kamare, samo ako je suvo i po lepom vremenu.

Toplotni stres smanjuje produktivnost životinja

Toplotni stres smanjuje produktivnost životinja

Krave sa tamnijom bojom kože i one koje proizvode velike količine mleka su osetljivije na visoke temperature.

Mastitis uzrok  velikih ekonomskih gubitaka u proizvodnji

Mastitis uzrok velikih ekonomskih gubitaka u proizvodnji

Rano otkrivanje bolesti omougućava pravovremeno lečenje životinje, ublažava pad proizvodnje mleka i što nije za zanemarivanje smanjuje troškove lečenja.

Unaprediti preživljavanje prasadi neposredno nakon prašenja

Unaprediti preživljavanje prasadi neposredno nakon prašenja

Vladislav Višnjić, ekspert kompanije Ravago: Dokazano je da je hipotermija jedan od glavnih uzroka smrti prasadi u prvim satima njihovog života​

Dobrobit brojlera se ne poštuje dovoljno u EU

Dobrobit brojlera se ne poštuje dovoljno u EU

Ne uzgajaju se dovoljno sporije rastući hibridi i rase, povećana je gustina naseljenosti, potrebni su bolji standardi zaštite životne sredine, načini humanijeg klanja…

Delta agrar apsolutni šampion Sajma u govedarstvu i svinjarstvu

Delta agrar apsolutni šampion Sajma u govedarstvu i svinjarstvu

U ovoj kompaniji se na stočarskim farmama ostvaruju rezultati u rangu najboljih svetskih. Broj živorođene prasadi po jednom prasenju čak 19.

Disko koji skače, ali ne u disko klubu

Disko koji skače, ali ne u disko klubu

Najveća atrakcija na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu - bik od 1.600 kilograma 

Prasilište - tronedeljni sistem - krmače dojare

Prasilište - tronedeljni sistem - krmače dojare

STRUČNJAK KOMPANIJE RAVAGO MSC VLADISLAV VIŠNJIĆ: Kako rešiti problem razlike između prosečnog broja živorođene prasadi i prosečnog broja aktivnih sisa krmača

Zbog zaraze u SAD iz prodaje povučeno 260 miliona jaja

Zbog zaraze u SAD iz prodaje povučeno 260 miliona jaja

Jaja potiču sa farme Hyde County koja ima 3 miliona nosilja, a do pojave infekcije došlo je Uprkos veoma strogim merama bisigurnosti i svakodnevnoj inspekciji.

Proizvodnja tovljenika je posao budućnosti

Proizvodnja tovljenika je posao budućnosti

Imamo potencijal za proizvodnju 14.000.000 tovljenika, pod uslovom da se proizvođači edukuju, udruže i osavremene način proizvodnje.

Otvorena prva „transparentna“ inkubatorska stanica

Otvorena prva „transparentna“ inkubatorska stanica

Stanica se nalazi u Nemačkoj i ima staklene zidove koji omogućavaju pilićima da maksimalno koriste prirodno osvetljenje.

U Srbiji urađena prva genomska ocena krava

U Srbiji urađena prva genomska ocena krava

Genomsku ocenu moguće je uraditi i na nivou embriona, a farmerima omogućava donošenje pragmatičnih odluka kojima povećavaju profitabilnost.

Mortalitet krmača i faktori koji na njega utiču

Mortalitet krmača i faktori koji na njega utiču

Msc Vladislav Višnjić, stručnjak kompanije Ravago: Kako povećati dugovečnost i smanjiti stopu smrtnosti

Ravago organizovao seminar za živinare i svinjare

Ravago organizovao seminar za živinare i svinjare

Oko 150 odgajivača iz šest zemalja čulo je najnovija  saznanja o premiksima, uticaju ishrane na zdravlje, marekovoj bolesti...

 Uzgoj šarole goveda obećava više mesa za izvoz

Uzgoj šarole goveda obećava više mesa za izvoz

Rasa se smatra vodećom u svetu za proizvodnju mesa, a predviđena je za držanje u sistemu krava tele, što znači da nema muže.

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera