delta

Stočarstvo

Početak bačijanja na Brezovici

Početak bačijanja na Brezovici

Ovčari udružuju stada koja boravkom u prirodi daju najkvalitetnije mleko i sir.

Evo kako da najbolje pripremite objekte za novo jato

Evo kako da najbolje pripremite objekte za novo jato

Stručnjak kompanije "Ravago" Siniša Kljajić savetuje kako da se izborite sa crvenom grinjom, mehanički očistite objekte, dezinfikujete ih...

Mastitis, najskuplje oboljenja vimena

Mastitis, najskuplje oboljenja vimena

Javlja se najčeće na početku laktacije ili pred zasušenje, a posebno je opasan subklinički, odnosno nevidljivi oblik koji često ostaje neotkriven.

Pšenica od koje kosti bolje rastu

Pšenica od koje kosti bolje rastu

Povećan sadržaj fitaze u novostvorenom varijetetu omogućava bolje usvajanje fosfora što je posebno značajno u odgoju hibridne živine. Moguća je upotreba i u lečenju anemije kod ljudi.

Period dojenja prasadi - prvi dani, najviše opasnosti

Period dojenja prasadi - prvi dani, najviše opasnosti

Msc Vladislav Višnjić, ekspert kompanije "Ravago" u Feketiću, najsavremenije fabrike premiksa za stočnu hranu u ovom delu Evrope, savetuje kako da sprečite uginuće na farmama i kako da postupate u prvim danima na...

Usvojite kokošku, biće i para i organskih jaja

Usvojite kokošku, biće i para i organskih jaja

Potrošači koji finansijski pomognu uzgoj žvine na organskim farmama imaju pravo na besplatna jaja.

Paša najbolja hrana za ovce

Paša najbolja hrana za ovce

Zelena hrana sa kvalitetnih pašnjaka je jeftina, a istovremeno bogata vitaminima, mineralima i proteinima. Izbegavati vlažne i kisele pašnjake zbog prisustva parazita.

Najbolji premiksi za stočnu hranu u Evropi prave se u Feketiću 3

Najbolji premiksi za stočnu hranu u Evropi prave se u Feketiću 3

Belgijska kompanija "Ravago" u najsavremeniju fabriku premiksa u Evropi uložila pet miliona evra

Brinite o nazimicama, imaćete uspešnu farmu

Brinite o nazimicama, imaćete uspešnu farmu

Stručnjak kompanije "Ravago" u Feketiću Msc Vladislav Višnjić objašnjava koliko su nazimice važnu za svaku farmu i proizvodnju i kakav im tretman treba pružiti

Najbolji premiksi za stočnu hranu u Evropi prave se u Feketiću

Najbolji premiksi za stočnu hranu u Evropi prave se u Feketiću

Belgijska kompanija "Ravago" u najsavremeniju fabriku premiksa u Evropi uložila pet miliona evra

VOICE: Mleko nedovoljno dobro za plaćanje, a dobro za škole?

VOICE: Mleko nedovoljno dobro za plaćanje, a dobro za škole?

Farmeri tvrde da je njihova sirovina kvalitetna, a da je inđijska mlekara "Selekt milk" namerno obarala kvalitet da bi oborila i cenu

Tehnologija osemenjavanja krmača

Tehnologija osemenjavanja krmača

Piše MSc Vladislav Višnjić: Kada krmača ispoljava refleks stajanja i dozvoljava da joj se sedne na leđa spremna je za osemenjavanje, tzv. test jahanjem

Homeopatijom protiv antibiotika

Homeopatijom protiv antibiotika

Iako su u is­tra­ži­va­nji­ma ho­me­o­pat­ski le­ko­vi ostva­ri­li do­bre re­zul­ta­te, to još uvek ni­je do­volj­no da im se da pred­nost u od­no­su na kon­ven­ci­o­nal­no le­če­nje

Po kravi muzu 11.702 litre i ne plaše se konkurencije

Po kravi muzu 11.702 litre i ne plaše se konkurencije

Farma Branislava Popovića u Skorenovcu za primer. Preko milion litara mleka dalo 98 muzara

Zaboravili gusku, a džigerica ide po 300 evra

Zaboravili gusku, a džigerica ide po 300 evra

Koriste se perje, meso, izuzetno lekovita guščija mast, kao i jaja i jetra, koja je vrhunski specijalitet naročito na zapadu 

Sve popularnija proizvodnja A2 mleka

Sve popularnija proizvodnja A2 mleka

 Utvrđeno je da mnogi koji su alergični na formulu koja je najčešće zastupljena u prodaji, A1 mleko, ne pokazuju znake alergije kada je u pitanju A2 formula

Udruženje poljoprivrednika: Ne ukidati prelevmane na mleko

Udruženje poljoprivrednika: Ne ukidati prelevmane na mleko

Tržište i dalje trpi posledice ruskog trgovinskog embarga i srpskim farmerima je neophodna zaštita od uvoznih proizvoda, poručuju poljoprivrednici

Roboti zamenili mesare - seku 600 životinja na sat

Roboti zamenili mesare - seku 600 životinja na sat

Mnoge svetske kompanije počele da ih koriste. Sve je automatizovano, ceo proces nadgleda samo jedan čovek. JBS investirao 41 milion dolara u ovu tehnologiju

Ima računice u ovčarstvu

Ima računice u ovčarstvu

Gabor svakodnevno dolazi na rodni salaš u Vojvodi Zimonjiću, gde radi od jutra do večeri. Ovčarska farma ima 300 grla, plasman mimo nakupaca, za prestonicu

Mleko nije po standardima EU

Mleko nije po standardima EU

Ni 50 odsto mleka nije ekstra klase, rečeno na Drugom srpskom kongresu mlekarstva, a 95 odsto malih proizvođača kvalitet mleka nije u skladu sa standardima EU

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera