delta

Stočarstvo

Paša najbolja hrana za ovce

Paša najbolja hrana za ovce

Zelena hrana sa kvalitetnih pašnjaka je jeftina, a istovremeno bogata vitaminima, mineralima i proteinima. Izbegavati vlažne i kisele pašnjake zbog prisustva parazita.

Najbolji premiksi za stočnu hranu u Evropi prave se u Feketiću 3

Najbolji premiksi za stočnu hranu u Evropi prave se u Feketiću 3

Belgijska kompanija "Ravago" u najsavremeniju fabriku premiksa u Evropi uložila pet miliona evra

Brinite o nazimicama, imaćete uspešnu farmu

Brinite o nazimicama, imaćete uspešnu farmu

Stručnjak kompanije "Ravago" u Feketiću Msc Vladislav Višnjić objašnjava koliko su nazimice važnu za svaku farmu i proizvodnju i kakav im tretman treba pružiti

Najbolji premiksi za stočnu hranu u Evropi prave se u Feketiću

Najbolji premiksi za stočnu hranu u Evropi prave se u Feketiću

Belgijska kompanija "Ravago" u najsavremeniju fabriku premiksa u Evropi uložila pet miliona evra

VOICE: Mleko nedovoljno dobro za plaćanje, a dobro za škole?

VOICE: Mleko nedovoljno dobro za plaćanje, a dobro za škole?

Farmeri tvrde da je njihova sirovina kvalitetna, a da je inđijska mlekara "Selekt milk" namerno obarala kvalitet da bi oborila i cenu

Tehnologija osemenjavanja krmača

Tehnologija osemenjavanja krmača

Piše MSc Vladislav Višnjić: Kada krmača ispoljava refleks stajanja i dozvoljava da joj se sedne na leđa spremna je za osemenjavanje, tzv. test jahanjem

Homeopatijom protiv antibiotika

Homeopatijom protiv antibiotika

Iako su u is­tra­ži­va­nji­ma ho­me­o­pat­ski le­ko­vi ostva­ri­li do­bre re­zul­ta­te, to još uvek ni­je do­volj­no da im se da pred­nost u od­no­su na kon­ven­ci­o­nal­no le­če­nje

Po kravi muzu 11.702 litre i ne plaše se konkurencije

Po kravi muzu 11.702 litre i ne plaše se konkurencije

Farma Branislava Popovića u Skorenovcu za primer. Preko milion litara mleka dalo 98 muzara

Zaboravili gusku, a džigerica ide po 300 evra

Zaboravili gusku, a džigerica ide po 300 evra

Koriste se perje, meso, izuzetno lekovita guščija mast, kao i jaja i jetra, koja je vrhunski specijalitet naročito na zapadu 

Sve popularnija proizvodnja A2 mleka

Sve popularnija proizvodnja A2 mleka

 Utvrđeno je da mnogi koji su alergični na formulu koja je najčešće zastupljena u prodaji, A1 mleko, ne pokazuju znake alergije kada je u pitanju A2 formula

Udruženje poljoprivrednika: Ne ukidati prelevmane na mleko

Udruženje poljoprivrednika: Ne ukidati prelevmane na mleko

Tržište i dalje trpi posledice ruskog trgovinskog embarga i srpskim farmerima je neophodna zaštita od uvoznih proizvoda, poručuju poljoprivrednici

Roboti zamenili mesare - seku 600 životinja na sat

Roboti zamenili mesare - seku 600 životinja na sat

Mnoge svetske kompanije počele da ih koriste. Sve je automatizovano, ceo proces nadgleda samo jedan čovek. JBS investirao 41 milion dolara u ovu tehnologiju

Ima računice u ovčarstvu

Ima računice u ovčarstvu

Gabor svakodnevno dolazi na rodni salaš u Vojvodi Zimonjiću, gde radi od jutra do večeri. Ovčarska farma ima 300 grla, plasman mimo nakupaca, za prestonicu

Mleko nije po standardima EU

Mleko nije po standardima EU

Ni 50 odsto mleka nije ekstra klase, rečeno na Drugom srpskom kongresu mlekarstva, a 95 odsto malih proizvođača kvalitet mleka nije u skladu sa standardima EU

Čekalište, važno pred prašenje

Čekalište, važno pred prašenje

Piše: Msc Vladislav Višnjić - Kod dizajniranja se mora voditi računa o broju životinja po boksu, funkcionalnosti boksa, agresivnosti, menadžmentu... 

U ovčarstvu od malih nogu

U ovčarstvu od malih nogu

Miodrag Urban iz Mola odlučio je da ostane na porodičnom gazdinstvu. Njegova porodica ima 150 ovaca "il de frans". Ovčarstvo se prenosi s kolena na koleno

S mangulicama prevrtljiva računica

S mangulicama prevrtljiva računica

Na farmi Perice Drezgića u Kuzminu krdo od 350 do 360 grla. Od tog broja je 120 umatičenih priplodnih krmača i pet nerastova. Isplati se samo uz ogroman trud

Dizajn bukarišta i produktivnost

Dizajn bukarišta i produktivnost

Piše MsC. Vladislav Višnjić: Bukarište je jedan od najvažnijih delova u svinjarskoj proizvodnji. Dizajn važan za postizanje i održavanje visoke produktivnosti

Uvoz gura svinjarstvo u blato

Uvoz gura svinjarstvo u blato

Kuzmin, selo poznato po svinjogojstvu. Polovina od oko 1.000 domaćinstava time se bavi pa se iz obora godišnje isporučuje preko 30.000 tovljenika

Naučni kampus na 330 hektara

Naučni kampus na 330 hektara

U Holandiji otvoren veliki istraživački centar za unapređenje mlekarstva, u planu su istraživanja u oblasti ishrane, upravljanja stajnjakom..., piše "Poljoprivrednik"

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Agromarket
Poljoprivreda info