ravago veliki

Stočarstvo

 Životinjama više smetaju visoke nego niske temperature

Životinjama više smetaju visoke nego niske temperature

Vrućinu najbolje podnose konji jer su im znojne žlezde veoma aktivne.

Vrućina "muze" krave

Vrućina "muze" krave

Temperature preko 35 stepeni uticale su da se na farmi u mestu Svetozar Miletić pomuze dnevno manje 200-300 litara mleka.

Ravago premiksi - ključni za zdravlje i produktivnost svinja

Ravago premiksi - ključni za zdravlje i produktivnost svinja

Svi sastojci premiksa moraju da budu u optimalnom odnosu, homogeno raspoređeni i u količinama koje odgovaraju potrebama određene kategorije životinje.  

Paraziti prete ovcama

Paraziti prete ovcama

Metilji, pantljičare, krpelji, šuga mogu da naprave velike štete proizvođačima

Muzne krave teško podnose vrućinu

Muzne krave teško podnose vrućinu

Već pri temperaturama iznad 24 stepena smanjuje se konzumiranje hrane i opada proizvodnja mleka.

Evo kako da povećate reproduktivnost krmača

Evo kako da povećate reproduktivnost krmača

Stručnjak kompanije "Ravago" Msc. Vladislav Višnjić savetuje kako da se izbegnu reproduktivni problemi i poveća biološka efikasnost krmače

Sve o hranjenju krmača u prasilištu u letnjim mesecima

Sve o hranjenju krmača u prasilištu u letnjim mesecima

Stručnjak kompanije "Ravago" Msc Vladislav Višnjić savetuje farmere kako da obezbede dovoljan unos hrane, to jest energije u letnje doba 

Početak bačijanja na Brezovici

Početak bačijanja na Brezovici

Ovčari udružuju stada koja boravkom u prirodi daju najkvalitetnije mleko i sir.

Evo kako da najbolje pripremite objekte za novo jato

Evo kako da najbolje pripremite objekte za novo jato

Stručnjak kompanije "Ravago" Siniša Kljajić savetuje kako da se izborite sa crvenom grinjom, mehanički očistite objekte, dezinfikujete ih...

Mastitis, najskuplje oboljenja vimena

Mastitis, najskuplje oboljenja vimena

Javlja se najčeće na početku laktacije ili pred zasušenje, a posebno je opasan subklinički, odnosno nevidljivi oblik koji često ostaje neotkriven.

Pšenica od koje kosti bolje rastu

Pšenica od koje kosti bolje rastu

Povećan sadržaj fitaze u novostvorenom varijetetu omogućava bolje usvajanje fosfora što je posebno značajno u odgoju hibridne živine. Moguća je upotreba i u lečenju anemije kod ljudi.

Period dojenja prasadi - prvi dani, najviše opasnosti

Period dojenja prasadi - prvi dani, najviše opasnosti

Msc Vladislav Višnjić, ekspert kompanije "Ravago" u Feketiću, najsavremenije fabrike premiksa za stočnu hranu u ovom delu Evrope, savetuje kako da sprečite uginuće na farmama i kako da postupate u prvim danima na...

Usvojite kokošku, biće i para i organskih jaja

Usvojite kokošku, biće i para i organskih jaja

Potrošači koji finansijski pomognu uzgoj žvine na organskim farmama imaju pravo na besplatna jaja.

Paša najbolja hrana za ovce

Paša najbolja hrana za ovce

Zelena hrana sa kvalitetnih pašnjaka je jeftina, a istovremeno bogata vitaminima, mineralima i proteinima. Izbegavati vlažne i kisele pašnjake zbog prisustva parazita.

Najbolji premiksi za stočnu hranu u Evropi prave se u Feketiću 3

Najbolji premiksi za stočnu hranu u Evropi prave se u Feketiću 3

Belgijska kompanija "Ravago" u najsavremeniju fabriku premiksa u Evropi uložila pet miliona evra

Brinite o nazimicama, imaćete uspešnu farmu

Brinite o nazimicama, imaćete uspešnu farmu

Stručnjak kompanije "Ravago" u Feketiću Msc Vladislav Višnjić objašnjava koliko su nazimice važnu za svaku farmu i proizvodnju i kakav im tretman treba pružiti

Najbolji premiksi za stočnu hranu u Evropi prave se u Feketiću

Najbolji premiksi za stočnu hranu u Evropi prave se u Feketiću

Belgijska kompanija "Ravago" u najsavremeniju fabriku premiksa u Evropi uložila pet miliona evra

VOICE: Mleko nedovoljno dobro za plaćanje, a dobro za škole?

VOICE: Mleko nedovoljno dobro za plaćanje, a dobro za škole?

Farmeri tvrde da je njihova sirovina kvalitetna, a da je inđijska mlekara "Selekt milk" namerno obarala kvalitet da bi oborila i cenu

Tehnologija osemenjavanja krmača

Tehnologija osemenjavanja krmača

Piše MSc Vladislav Višnjić: Kada krmača ispoljava refleks stajanja i dozvoljava da joj se sedne na leđa spremna je za osemenjavanje, tzv. test jahanjem

Homeopatijom protiv antibiotika

Homeopatijom protiv antibiotika

Iako su u is­tra­ži­va­nji­ma ho­me­o­pat­ski le­ko­vi ostva­ri­li do­bre re­zul­ta­te, to još uvek ni­je do­volj­no da im se da pred­nost u od­no­su na kon­ven­ci­o­nal­no le­če­nje

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera