ravago veliki

Čekalište, važno pred prašenje

Čekalište, važno pred prašenje

Piše: Msc Vladislav Višnjić - Kod dizajniranja se mora voditi računa o broju životinja po boksu, funkcionalnosti boksa, agresivnosti, menadžmentu... 

Dimenzije i dizajn čekališta

Čekalište je ustvari parking, gde krmače u dobrim uslovima držimo do prašenja. Stoga dizajn čekališta treba da obezbedi nesmetan razvoj i održavanje suprasnosti, održavanje krmača u dobroj kondiciji i očuvanje dugovečnosti krmače dok se u njoj razvijaju prasad sa što većom porođajnom težinom.

 

 

 

 

 

 

 

Čekalište sa prostorom sa slamom po EU regulativama

 

 

 

 

 

 

Držanje krmača na dubokoj prostirci

Biološke potrebe su na prvom mestu pri dizajniranju i odabiru opreme za čekalište.

Text Box: Po EU regulativama sva čekališta napravljena nakon 2003. godine  moraju biti koncipirana tako da se krmače drže slobodne u grupama.


Pošto postoji mnoštvo različitih načina držanja krmača u čekalištu, prvo treba navesti neke najbitnije proizvodne karakteristike bitne za dizajniranje.

 Uzećemo za primer stado sa 22% remonta, 85% oprasivosti i četvoronedeljnom menadžment.

 

 

 

 

 

 

 

U većini čekališta sa grupnim držanjem, važno je držati krmače odvojeno od suprasnih nazimica. Nazimice su manje i u podređenom su položaju u odnosu na krmače i u direktnom kontaktu sa krmačama ne bi bile u stanju da zadovolje svoje osnovne životne potrebe.

Jedini sistem koji omogućuje držanje krmača i nazimica zajedno je tzv. sistem sa slobodnim pristupom koji obezbeđuje poseban boks za svako grlo kao zaštitu.

Kod planiranja prostora za čekalište mora se uzeti u obzir da osemenjene životinje 4 nedelje nakom osemenjavanja ulaze u čekalište, i tu provode narednih 12 nedjelja. Takođe potrebno je imati na umu i prazan prostor za premeštanje jedne grupe suprasnih grla.

Broj životinja po grupi takođe varira u različitim tipovima držanja.

Treba napomenuti da grupni boksovi sa podnim hranjenjem odgovaraju za držanje suprasnih nazimica u grupama od 5 – 8 grla.

Različiti tipovi sistema za hranjenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za veća stada na raspolaganju je veći broj opcija. Uglavnom, treba težiti pravljenju manjih grupa suprasnih krmača, približne konstitucije , pariteta i perioda suprasnosti, zbog bolje kontrole ishrane tj.kontrole konzumacije. Kod grupnih načina držanja veoma je bitno da ne mešamo veliki broj krmača, različitih grupa u kasnoj suprasnosti zajedno, da bi izbegli razne incidente i gubitke.

Kod planiranja i izgradnje čekališta nailazimo na mnogo veće problem kada je u pitanju grupno držanje u odnosu na individualne boksove. Mora se voditi računa o broju životinja po boksu, funkcionalnosti boksa, agresivnosti, menadžmentu i o mnogim drugim faktorima.

Sistem
Životinja po grupi
Boksovi
Min.
Max.
Nazimice
Krmače
Podno hranjenje
5 – 6
17
12
12
Grupni boks individualno hranjenje
-
6
-
36
Slobodan pristup
-
17
-
12
Elektronski transponder/ESF
60
102
1
2

Poređenje različitih sistema za stada od 500 i 3000 krmača

Msc. Vladislav Višnjić

Poslednja izmena
Prethodni članak
Mleko nije po standardima EU
Sledeći članak
U ovčarstvu od malih nogu
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera