ravago veliki

Evo kako da prodate sir i kobasice na kućnom pragu

Evo kako da prodate sir i kobasice na kućnom pragu

Ovim putem mogu se registrovati  proizvođači sirovog mleka, proizvoda od mleka iz domaćinstva, jaja, ribe, krupne i sitne divljači i oni koji se bave preradom mesa na gazdinstvu.

 

Pod primarnim  proizvodima podrazumevaju se sirovo mleko, proizvodi od mleka iz domaćinstva, jaja, riba, krupna i sitna divljač.

Proizvođač u poslovanju malim količinama primarnih proizvoda životinjskog porekla koji direktno prodaje ili isporučuje primarne proizvode i proizvode od mleka proizvedene u domaćinstvu krajnjem potrošaču, odnosno lokalnim maloprodajnim objektima koji direktno snabdevaju krajnje potrošače, upisuje se u Registar objekata Uprave za veterinu na osnovu zahteva.

U Zahtevu se navodi:

- Za delatnost poslovanja sa primarnim proizvodima: vrsta hrane, delatnost, količina primarnih proizvoda namenjenih direktnoj prodaji, kao i područje i mesto direktne prodaje koji se nalaze u  Tabela 1. Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.

- Za delatnost prerade mleka u domaćinstvu: količina sirovog mleka koje proizvođač može da preradi u domaćinstvu, kao i područje prodaje proizvoda od mleka - Tabela 2 u Pravilnika.

i dostavlja sledeće:

1. Zahtev u kome se navodi ime i prezime proizvođača/podnosioca zahteva, matični broj (MB) proizvođača (osim za proizvođače sirovog mleka i proizvoda od mleka u domaćinstvu), adresa i telefon podnosioca zahteva, adresa objekta, vrsta delatnosti koja se obavlja u objektu i količina primarnih proizvoda, odnosno proizvoda o mleka proizvedenih u domaćinstvu (Obrazac 1);

2. Originalna uplatnica - dostaviti overen primerak kao dokaz o uplati;

3. Dokaz o vlasništvu:

 -domaćinstva koje se bavi prodajom sirovog mleka, proizvoda od mleka i jaja

- Prodaja krupne i sitne divljači i ribe: kopiju dozvole za ribolov, odnosno lov

Kada je u pitanju postupak registracije malih subjekata u poslovanju hranom koji se bavi preradom mesa na gazdinstvu upisuje se u Registar objekata Uprave za veterinu.

U Zahtevu za upis u Registar objekata navodi se:

- vrsta hrane/proizvoda, količina proizvoda od mesa, kao i područje prodaje – Tabela 4 u Pravilniku.

i dostavlja sledeće:

1. Zahtev u kome se navodi: ime i prezime malog subjekta u poslovanju hranom/podnosioca zahteva, matični broj (MB)subjekta, adresa i telefon podnosioca zahteva, adresa objekta, vrsta delatnosti koja se obavlja u objektu i količina gotovog proizvoda (Obrazac 2);

2.Originalna uplatnica - dostaviti overen primerak kao dokaz o uplati.

3. Dokaz o vlasništvu domaćinstva koje se bavi preradom mesa - dostaviti original ili overeni prepis posedovnog lista.

Zahtevi se podnos na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Uprava za veterinu

Ul. Omladinskih brigada br. 1

11070 Novi Beograd

Dodatne informacije mogu se naći na sajtu Uprave za veterinu.

 

 

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera