ravago veliki

Loše zasušenje uzrok problema u laktaciji

Loše zasušenje uzrok problema u laktaciji

Kratak period zasušenja dovodi do smanjene proizvodnje u narednoj laktaciji, a ako traje predugo, povećava se rizik od infekcije vimena tokom teljenja.

Proizvođačii mleka koji žele da njihove mlečne krave imaju produktivni period laktacije treba da im obezbede i određene uslove.Stručnjaci smatraju da 80 % problema u laktaciji nastaje usled lošeg tretmana životinja u periodu zasušenja.

Dobra priprema za period zasušenja podrazumeva da se količina pomuženog mleka postepeno smanjuje i da pred sam prestanak muže iznosi do 12 litara mleka dnevno.

Pri većoj proizvodnji mleka smanjeno je stvaranje keratina u sisnom kanalu čija je uloga da ga zatvara i sprečava ulazak patogena. Zbog toga, da bi opao nivo proizvodnje u toku zasušenja, smanjuje se udeo koncetrovane hrane u obroku, a pred sam prestanak muže, koncetrati se potpuno izbacuju iz upotrebe. Ako krava, uprkos promeni režimu ishrane, ne smanjuje značajnije proizvodnju mleka, treba je izdvojiti iz stada i posebno hraniti. Na ovaj način održaće se nivo utroška hrane, ali će se smanjiti energetska vrednost, pa samim tim i proizvodnja mleka. 

Posebno treba posvetiti pažnju kondiciji grla. Potrebno je da kondicija bude na nivou 3 do 3,5, na vrhuncu produktivnosti telesna kondicija opada i iznosi 2 do 2,5 da bi potom ponovo dostigla nivo od 3. Pri kraju laktacije grlo trba da se zasuši s telesnom kondicijom 3 do 3,5. U drugoj polovini laktacije treba obratiti pažnju na stanje mlečnih grla, kako bi se osiguralo da ona u periodu zasušenja uđu u odgovarajućoj kondiciji.Tokom samog perioda zasušenja mora se paziti da im se kondicija ne pogorša. Negativan bilans energije u ovom periodu za posledicu ima podizanje nivoa neestifikovanih masnih kiselina, što povećava rizik od nastajanja mastitisa i pada imuniteta. 

Preterano povećanje telesne mase u ovom periodu povećava rizik od rađanja preteške teladi. Predebelim životinjama u ovom periodu treba obezbediti dovoljno kretanja kako bi spremnije ušle u period laktacije.Tele u ovom periodu zauzima sve više prostora u telu majke i zbog toga se u ishrani redukuje količina suve materije kako se približava vreme teljenja. Ukusna niskokalorična hraniva, s malim sadržajem proteina, ima zadatak da krave odži u dobroj kondiciji i onemogući preterano gojenje. Veliku ulogu u ishrani krava imaju minerali, a zahtevi zasušenih krava za ovim materijama razlikuju se od grla koja su u laktaciji.

Zasušena grla treba hraniti mineralnim smešama koja sadrže veću količinu magnezijuma, jer on ima značajnu ulogu u prevenciji nastanka mlečne groznice.

 Za razliku od zasušenih, krave u laktaciji zahtevaju povećane količine kalcijuma, koji je neophodan u proizvodnji mleka. I u periodu telenja, u telu krave mora se nalaziti određena količina kalcijuma, jer će u suprotnom doći do mnoštva problema, kao što je težak porađaj, zadržavanje placente, mlečna groznica i upala vimena. Zbog svega navedenog, može se zaključiti, da je kalcijum najvažniji element prelaznog perioda. Zbog međusobnog dejstva natrijuma i kalcijuma, mora se paziti da se zasušenim kravama ograniči unos natrijuma u organizam. 

Ulozi vitamina u ishrani mora se posvetiti posebna pažnja, a jedan od najvažnijih je vitamin E. Ovaj vitamin je odgovoran za pravilno funkcionisanje  imunog sistema krava, a njegova uloga je da neutališe dejstvo slobodnih radikala koji se stvaraju tokom metaboličkih procesa i imaju nepoželjna dejstva na ćelije u organizmu i sam imuni sistem.Tokom porađaja nivo vitamina E značajno opada, što može da ugrozi zdavlje životinje. 

Period zasušenja krava treba da traje minimalno 30 dana, kako bi se grlo pravilno pripremilo za novu laktaciju. Mnogi farmeri zasušuju krave pomoću antibiotika i ovaj period u tom slučaju traje 40 dana.Smatra se da je dužim period zasušenja, od 40 do 45 dana najbolji. Kratak period zasušenja ili njegovo nepostojanje, smatra se štetnim i dovodi do smanjene proizvodnje u narednoj laktaciji. S druge strane, ako period zasušenja traje predugo, povećava se rizik od infekcije vimena u periodu teljenja. Razlog je što prestaje dejstvo antibiotika i krave nisu više zaštićene od patogena. 

Kada se otele, krave uzimaju ograničene količine suve materije, zato ih treba podsticati da odmah posle teljenja jedu i piju vodu, jer će tako povratiti izgubljenu energiju.Tokom prve nedelje posle teljenja, krave će progresivno povećavati unos hrane i jesti sve više suve materije, počevši od 13 kg, neposredno posle porađaja do 17 do 20 kg u trećoj nedelji posle porađaja. Povećanje količine koncetrata u obroku treba da bude postepeno, kako bi se osiguralo da krave uzimaju i dovoljnu količinu kabastih hraniva. Dobra i pravilna ishrana omogućava kravama da brzo i bez problema nastave proizvodnju, uz očuvanje dobrog zdravlja. 

Izvor:PSSS

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera