ravago veliki

Muzne krave teško podnose vrućinu

Muzne krave teško podnose vrućinu

Već pri temperaturama iznad 24 stepena smanjuje se konzumiranje hrane i opada proizvodnja mleka.

Ambijentalna temperatura u rasponu između 10 i 20°C smatra se kaonajpogodnijom za život goveda. Goveda su životinje koje tolerišu veliki raspon temperature. Dobro podnose temperature od +10 do -5°C pogotovo ako imaju mogućnost kretanja i adekvatnu ishranu. Čak i temperatura ispod -5°C ne stvara velike probleme. Na toj temperaturi životinje troše nešto više hrane koju koriste za održavanje telesne temperature. Međutim adaptacija na visoke temperature je teža. Već iznad 22°C počinje prilagođavanje organizma, pogotovo ako je u vazduhu povećan procenat vlage.
         
Kada su u pitanju muzne krave optimalna temperatura je od +5 do + 21°C. Porastom temperature sredine povećava se stepen respiracije koji je primarni mehanizam kojim goveda odaju toplotu. Tako je po nekim istraživanjima brzina respiracije pet puta veća kada se temperatura poveća od +10°C do + 40°C.
         
Kada je temperatura spoljne sredine iznad 24°C smanjuje se konzumiranje hrane i dolazi do opadanja proizvodnje mleka. Visoka temperatura smanjenjuje apetit što za posledicu ima smanjenje količine mleka. Kada temperatura pređe 27-28°C i ako je vlaga vazduha oko 80 % dolazi do toplotnog stresa i drastičnog smanjenja produkcije mleka.

Toplotni stres više utiče na visoko proizvodne krave nego na niskoproduktivne, a naročito su osetljive krave koje su u vrhu laktacije.       


U ovom slučaju veoma je važno smanjiti temperaturu i isprovocirati krave da uzimaju hranu. Najjednostavniji način je da se životinjama hrana ponudi u noćnom periodu kada je nešto hladnije. Pomaže i pravljenje promaje, ventilatori koji mogu biti horizontalni i vertikalni kao i orošavanje životinja ili krova.

Takođe treba voditi računa o tome da krave stalno imaju na raspolaganju svežu vodu.

(PSS Sombor)

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera