ravago veliki

Procedura za odobravanje rada mini klanica i mlekara

Procedura za odobravanje rada mini klanica i mlekara

U pitanju su objekti za klanje malih količina živine i lagomorfa na gazdinstvu, malih klanica, malih prerada mesa i malih mlekara i upis objekata u registar odobrenih objekata za klanje životinja, obradu i preradu mesa i mleka.

Uprava za veterinu objavila je proceduru za odobravanje objekta za klanje malih količina živine i lagomorfa na gazdinstvu, malih klanica, malih prerada mesa i malih mlekara - utvrđivanje veterinarsko sanitarnih uslova, dodelu veterinarskog kontrolnog broja i upis objekata u registar odobrenih objekata za klanje životinja, obradu i preradu mesa i mleka.

Objekti u kojima mali subjekt posluje sa hranom životinjskog porekla (objekti za klanje životinja, rasecanje i preradu mesa i preradu mleka), odobravaju se i upisuju u registar odobrenih objekata uprave za veterinu na osnovu važećih zakon i pravilnika, posebno nedavno usvojenog Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.

U zahtevu za upis u registar odobrenih objekata navodi se:

- vrsta i količina živine i lagomorfa koje se kolju na gazdinstvu - tabela 3. pravilnika;

- vrsta i količina životinja koje se kolju u objektima malog kapaciteta - tabela 5. pravilnika;

- vrsta i količina usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa, koje mali subjekt u poslovanju hranom može da preradi u objektu i stavlja u promet, kao i mesto obavljanja delatnosti i područje prodaje - tabela 7. pravilnika;

- vrsta i količina proizvoda od mleka - tabela 6. pravilnika.

Nakon podnošenja zahteva za upis u registar odobrenih objekata, ministarstvo izdaje rešenje o obrazovanju stručne komisije za pregled objekta.  Ako objekat ispunjava propisane veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte uslove za higijenu hrane, ministarstvo donosi privremeno rešenje o ispunjenosti uslova i dodeljuje veterinarski kontrolni broj.

Period za koji se donosi privremeno rešenje ne može biti kraći od 3 meseca niti duži od 6 meseci. Pre isteka roka iz privremenog rešenja, komisija utvrđuje ispunjenost opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i na osnovu mišljenja komisije ministarstvo donosi rešenje kojim se odobrava (trajno) obavljanje delatnosti i potvrđuje veterinarski kontrolni broj.

Zahtev za upis u registar odobrenih objekata, subjekt podnosi na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Uprava za veterinu

ul. Omladinskih brigada br. 1

11070 novi Beograd

Dodatne informacije mogu se naći na sajtu Uprave za veterinu.

OBRAZAC 3- KLANJE ŽIVINE I LAGOMORFA

OBRAZAC 4- MALA PRERADA MESA

OBRAZAC 5-  MALA KLANICA

OBRAZAC 6- MALA MLEKARA

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera