ravago veliki

Ravago premiksi - ključni za zdravlje i produktivnost svinja

Ravago premiksi - ključni za zdravlje i produktivnost svinja

Svi sastojci premiksa moraju da budu u optimalnom odnosu, homogeno raspoređeni i u količinama koje odgovaraju potrebama određene kategorije životinje.

 

Svaka gajena životinja treba da dobije odgovarajuću, optimalnu količinu vitamina kako bi se pravilno razvijala. Upravo ovaj koncept, skraćeno nazvan OVN, razvija kompanija Ravago, multinacionalna kompanija sa sedištem u Belgiji koja je u Feketiću izgradila najsavremeniju fabriku za proizvodnju premiksa za stočnu hranu u Evropi. 

Važno je napomenuti da Ravago razvija svoje proizvode u saradnji sa DSM-om, najvećim svetskim proizvođačem vitamina, minerala i enzima. 

Vitamini su, kako smatraju u ovoj kompaniji, temelj zdravlja, dobrobiti, i vrhunskih performansi životinja. Oni predstavljaju osnov za balansiranu ishranu. Važno je, takođe, da svaka životinja dobija vitamine shodno svom uzrastu i fazi razvoja u kojoj se nalazi.

-Vitamini se u hranu životinja dodaju putem premiksa. Treba imati na umu da ukoliko ove smeše, u kojima se nalaze još i aminokiseline, minerali, nisu homogenizovane i svi sastojci dobro umešani, performanse gajenih životinja se neće ispoljiti onako kako je to očekivano - kaže stručnjak kompanije Ravago Vladislav Višnjić. 

Idealni premiks, objašnjava, mora da ima visoku protočnost i mali ugao nasipanja, ujednačenu veličinu čestica, malu tendenciju ka sabijanju, higrosokopnosti i ugrudvavanju.

 

Takođe, treba da ima slab elektrostatički naboj i visoku rastvorljivost. Vitamini unutar premiksa moraju da budu u stabilnoj formi, a sama formulacija ove smeše mora biti prilagođena odredištu i krajnjem korisniku, veli ovaj stručnjak.

Kompanija Ravago proizvodi premikse sa ovim karakteristikama za sve kategorije svinja.

U najranijem uzrastu životinjama se daje Dopunska smeša starter za prasad 38 odsto, koja sadrži optimalan i adekvatno izbalansiran nivo vitamina, helatne  oblike minerala, četiri enzima, zakišeljivače, butirate, probiotike, antioksidante i ima prijatnu aromu, navodi Višnjić.

-Premiks starter za prasad 10 odsto potpuno je prilagođen prethodnom premiksu i sa njegovom upotrebom može da se nastavi bez negativnih posledica po prasad. Ovaj proizvod se dodaje u hranu prasadima težine 10-16 kilograma u kombinaciji sa žitaricama i sojinim proizvodima. Sadrži, kao i prethodni proizvod, optimalan i adekvatno izbalansiran nivo vitamina, helatne oblike minerala, četiri enzima, zakišeljivače, butirate, probiotike, antioksidante i prijatnu aromu - naglašava on. 

Ekspert belgijske kompanije preporučuje da se za prasad od 17 do 34 kilograma koristi premiks za prasad četiri odsto koji omogućuje optimalnu konverziju i prirast bez epresije konzumacije.

-Ovaj premiks osigurava dobro zdravlje digestivnog trakta, visok dnevni prirast i ujednačen rast prasadi. Deluje preventivno protiv proliva kod prasadi, gubitak svodi na minimum i omogućava postizanje veće težine životinja u kraćem vremenskom periodu. Ovaj proizvod u svom sastavu ima helate minerala, osim cinka koji je sadržan kao protektirani, enzime fitazu, glukanazu i ksilanazu, natrijum butirat, aromu i zaslađivač - objašnjava Višnjić. 

Premiks za tov svinja tri odsto predstavlja optimalno rešenje za efikasnu proizvodnju svinja u tovu. Ova formulacija sadrži visok nivo lizina, magnezijum oksid, butirate, kao i enzime fitazu, glukanazu, ksilanazu, celulazu i prijatne je arome. Upotrebom ovog premiksa smanjuje se broj dana do isporuke, manja je količina utrošene hrane po životinji, niže je konverzija, visok je ueo mesa po polutki, a stopa smrtnosti je niska.

Premiks za krmače dojare četiri odsto omogućava visoku mlečnost, vitalnu i zdravu prasad, visoku stopu preživljavanja legla, visoku plodnost, smanjenje stope povađanja. Životinje koje se hrane ovom smešom su dugovačnije, imaju zdrave noge, papke i urogenitalni trakt.

Zahvaljujući hi D vitaminu, kao sastavnom delu ovog premiksa, krmače su dugovačnije, jači im je skelet i lokomotorni sistem, veća je produktivnost, zdravije leglo... 

 

Beta karoten esencijalan je za normalan rast i razvoj organizma, normalnu funkciju imunog sistema, a poboljšava ovulaciju i ispoljavanje polnog žara, redukuje mortalitet embriona i povećava kvalitet embriona. 

 

Premiks za suprasne krmače četiri odsto osigurava dugovečnost životinja, zdravije zglobove i papke, nisku stopu povađanja. Zahvaljujući ovom proizvodu fetusi se pravilno razvijaju, rađaju se zdrava i vitalna prasad i smanjuje se remont, ukazuje Višnjić. 

                                 

Poslednja izmena
Prethodni članak
Vrućina "muze" krave
Sledeći članak
Paraziti prete ovcama
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera