ravago veliki

Studenti se u Ravagu upoznali sa najsavremenijom tehnologijom

Studenti se u Ravagu upoznali sa najsavremenijom tehnologijom

Od neprocenjive je važnosti da budući stručnjaci u praksi vide kako funkcioniše najsavremenija evropska fabrika premiksa za stočnu hranu.

Studenti treće godine, smera stočarstvo, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, nedavno su posetili fabriku „Ravago Hemikals“ u Feketiću, najsavremeniju farbiku premiksa za stočnu hranu u Evropi. Budući stručnjaci su u fabrici imali priliku da u praksi vide kako funkcioniše najnovija tehnologija, najsavremenija oprema i softver i proizvodni proces koji se u potpunosti oslanja na primenu nauke i novih tehnologija.

Tokom edukacije koja je za njih organizovana u ovoj fabrici studenti su imaili priliku da se upoznaju sa kompletnim postupkom proizvodnje koji garantuje maksimalnu bezbednost krajnjih proizvoda uz potpuno poštovanje svetskih trendova i zakonske regulative Srbije, Evropske unije i zemalja na čija tržišta se plasira roba iz ove fabrike.

Posebno je važno što su imali priliku da se upoznaju i sa radom trenutno najsavremenije laboratorije u regionu koja radi u okviru „Ravago“ kompanije. U ovoj laboratoriji se kontrolišu sve sirovine, što je od ključne važnosti jer farmeri uglavnom ne kontrolišu sirovine od kojih prave hranu (kukuruz, pšenica, ječam, soja...). Laboratorijskim radom omogućava se utvrđivanje hemijskih i nutritivnih parametara tih sirovina i ne oslanja se na tablice ili matematičke vrednosti nego na realne. S takvim analizama se zna tačno šta se kojom sirovinom unosi u recepturu. To je bitno i sa ekonomske strane i aspekta učešća hrane u ceni koštanja jedinice mere.

„Ravago“, je inače multinacionalna kompanija čije je sedište u Belgiji, sa 5.500 zaposlenih u preko 200 firmi širom sveta, započela je proizvodnju premiksa u fabrici nadomak Feketića, u opštini Mali Iđoš. Proizvodni kapacitet je 12.000 tona godišnje, što je četvrtina potreba celog regiona za ovim proizvodom. „Ravago Hemikals“ proizvodi premikse za stočnu hranu koja se koristi u svinjarstvu, živinarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, ribarstvu i svim drugim granama stočarstva. Sarađuje sa farmama svih veličina u Srbiji i regionu i doprinosi unapređenju bezbednosti hrane i kvaliteta stočarske proizvodnje.

Za studente Poljoprivrednog fakulteta, ali i sve buduće stručnjake je od neprocenjive važnosti da imaju mogućnost da se upoznaju sa najnovijim tehnlogijama i trendovima, ali i vrhunskim stručnjacima koji te tehnologije uvode u praksu. To je model kojem oni nakon završetka studija treba da teže kako bi maksimalno unapredili oblast za koju su se školovali. Budući inženjeri stočarstva u „Ravago Hemikalu“ imali su priliku da se upoznaju upravo sa najsavremenijim trendovima kada je u pitanju proizvodnja hrane za životinje.

S.K.

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera