ravago veliki

Unaprediti preživljavanje prasadi neposredno nakon prašenja

Unaprediti preživljavanje prasadi neposredno nakon prašenja

Vladislav Višnjić, ekspert kompanije Ravago: Dokazano je da je hipotermija jedan od glavnih uzroka smrti prasadi u prvim satima njihovog života​

Termoregulacija i potrebe u toploti u prvih nekoliko sati nakon prašenja su ključni za unapređenje tj. povećanje stope preživljavanja prasadi. Obezbeđujući optimalne mikroklimatske uslove za prasad, minimizira se rizik od hipotermije i negativan uticaj na smanjenu konzumaciju kolostruma u prvim satima života prasadi.

Dokazano je da je hipotermija jedan od glavnih uzroka smrti prasadi u prvim satima njihovog života. Telesna temperatura u prvim satima života je ključna za rano preživljavanje prasadi i tako je sve do 4. i 5. nedelje života.

Prasad koja nisu u mogućnosti da se brzo oporave tj.izađu iz hipotermije će uginuti, bilo direktno zbog hipotermije i/ili gladi, bilo od ugnječenja ili bolesti nešto kasnije. Pored toga, dokazano je da prasadi sa niskom telesnom temperaturom imaju smanjenu mogućnost usvajanja glukoze, što takođe znači da ova prasad imaju smanjeno  iskorišćenje energije u kolostrumu.

Nakon prašenja telesna temperatura prasadi opada za 2 - 4 ℃ u prva dva sata nakon prašenja zbog niže temperature u okruženju i potrebe da se održi normalna termoregulacija. Iz ovog razloga je neophodno ambijentalnu temperaturu u delu za prasad oržavati na 34 - 35 ℃ (maksimalno 40 ℃).

Od ogromne je važnosti da se temperatura u boksu za prašenje, u delu za prasad održi na minimalno 34 ℃. Takođe veoma je bitno da prasad naviknu da koriste taj prostor kada miruju tj. da tamo budu uvek osim kada ne sisaju. Važi za prvih par dana nakon prašenja.

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Tek oprašeno prase bez nadzora - početak hipotermije

Neophodno je pratiti ponašanje i kretanje prasadi u prvim satima života jer je to jedini način da se na vreme primete hipotermična prasad i da im se adekvatno pomogne. Hipotermična prasad uglavnom gurkaju vime i drugu prasad jer ona zrače toplotu, takva prasad drhte i nakostrešena su i često leže na stomaku.

 

 

 

 

 

 

Slika 2.  leglo - termografija, tamnije prase hipotermično

Da bi se izbegla hipotermija prasadi neophodno je obezbediti grejanje prasadima bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. (dogrevanje leti samo prvih nekoliko dana ali je i tada neophodno).

Mora se imati na umu da hipotermična prasad nisu u stanju da posisaju kolostrum u prvim danima života.

Neophodno je prihvatiti prasad na prašenju, posušiti ih i staviti u topli deo boksa dok se ne stabilizuju. Nakon toga, suva i zagrejana prasad lako će naći put do vimena i kolostruma.

Preporuke za izbegavanje hipotermije:

  1. držati deo iza krmače suvim i čistim

  2. prasad obavezno posušiti

  3. više puta dnevno obilaziti prasad i truditi se da prasad budu u toplom delu boksa uvek kada ne sisaju, kada god je neko prase samo staviti ga pod lampu ili topli deo boksa

  4.  obezbediti da prasad posisaju kolostrum što pre je moguće.

U slučaju da su hipotermije prisutne mogu se koristiti kutije za zagrevanje prasadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3. i 4. Kartonska kutija i hipertermalna kutija sa ic lampom

To su obične kartonske, drvene ili kutije od stiropora, može se koristiti i drugi materijal - naravno paziti da se ne zapali. Kutije se oblože folijom i napune seckanim novinama - papirom, slamom, celulozom i slično. Prasad se zagrevaju ic lampom a folija reflektuje toplotu.

Vladislav Višnjić

 

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera