ravago veliki

Usvojite kokošku, biće i para i organskih jaja

Usvojite kokošku, biće i para i organskih jaja

Potrošači koji finansijski pomognu uzgoj žvine na organskim farmama imaju pravo na besplatna jaja.

U Holandiji već nekoliko godina postoji program „usvoji kokošku“ koji se odnosi uglavnom na organsku proizvodnju. Kroz ovaj program se potrošači motivišu da za određenu sumu novca „usvoje kokošku“ pri čemu ona ostaje na farmi a oni plaćaju njen život na farmi.

Organizator ove kampanje je organizacija BIONEXT koja okuplja više od 16000 sponzora i donatora, a podržava održivu organsku proizvodnju. Preko njihovog projekta potrošači imaju priliku da finansijski podrže organsku proizvodnju jaja. Deo njihove uplate ide kao pomoć organskim farmerima, a deo novca se koristi za promociju ovog programa i slične projekte. Svako ko uplati 24,5 € godišnje dobiće pravo da u obližnjoj organskoj prodavnici 6 puta godišnje dobije paket od 6 organskih jaja. Za 34,5 € može da dobije 6 jaja svakog meseca. Pošto se posebno podstiče usvajanje petlova, oni koji za dati novac usvoje petla nemaju pravo na jaja, nego na set kartica sa motivima živine.

Tvorci programa navode sledeće motive za uključenje u ovaj program:

-Podsticanje dobrotvorne akcije na jedan zabavan način

-Mogućnost da se dobiju organska jaja i  interesantne kartice sa motivima živine

- Doprinosi se promociji organske proizvodnje u Holandiji i srećnijem životu kokošaka

- Doprinosi se boljem životu kokošaka ako se usvoji petao, jer se kokoši osećaju sigurnije ako žive sa njima.

I ova akcija pokazuje koliko je organska proizvodnja kompleksna i zahtevna. Ona nije samo deo stočarske proizvodnje nego ima izražen socijalni aspekt i zahteva uključenje celog društva. Organska proizvodnja mora da ima podršku onih potrošača koji ne gledaju samo na cenu proizvoda, nego im je važno da svojim novcem pomognu razvoj i opstanak organske proizvodnje.

(Zivinarstvo)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera